Thứ sáu,  12/08/2022

Chính trường Nhật Bản lại sôi động

Chính trường Nhật Bản đang sôi động sau khi Thủ tướng N. Can tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ (DPJ), và việc QH thông qua hai dự luật về ngân sách và năng lượng do Chính phủ đề xuất. Ngày 12-8, lãnh đạo hai đảng chủ chốt trong QH là đảng DPJ cầm quyền và đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập đã thỏa thuận sẽ thông qua hai dự luật nêu trên vào ngày 26-8.Hiện nay, đã có một số thành viên trong chính phủ của đảng DPJ tuyên bố ra tranh chức chủ tịch đảng. Theo quy định, Chủ tịch đảng cầm quyền sẽ làm thủ tướng. Tuy nhiên, ngày 12-8, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ta-kê-ô Ni-si-ô-ca tuyên bố, tất cả các thành viên chính phủ của Thủ tướng N.Can đều không đủ tư cách tham gia ứng cử chức Chủ tịch đảng DPJ, vì họ đều "có lỗi và phải chịu trách nhiệm chung với Thủ tướng". Ông kêu gọi những thành viên chính phủ nào muốn ra tranh cử thì hãy sớm từ...

Chính trường Nhật Bản đang sôi động sau khi Thủ tướng N. Can tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ (DPJ), và việc QH thông qua hai dự luật về ngân sách và năng lượng do Chính phủ đề xuất. Ngày 12-8, lãnh đạo hai đảng chủ chốt trong QH là đảng DPJ cầm quyền và đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập đã thỏa thuận sẽ thông qua hai dự luật nêu trên vào ngày 26-8.
Hiện nay, đã có một số thành viên trong chính phủ của đảng DPJ tuyên bố ra tranh chức chủ tịch đảng.
Theo quy định, Chủ tịch đảng cầm quyền sẽ làm thủ tướng. Tuy nhiên, ngày 12-8, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ta-kê-ô Ni-si-ô-ca tuyên bố, tất cả các thành viên chính phủ của Thủ tướng N.Can đều không đủ tư cách tham gia ứng cử chức Chủ tịch đảng DPJ, vì họ đều “có lỗi và phải chịu trách nhiệm chung với Thủ tướng”. Ông kêu gọi những thành viên chính phủ nào muốn ra tranh cử thì hãy sớm từ chức.
Theo Nhandan