Thứ bảy,  24/02/2024

Trung Quốc kiểm tra toàn diện đường sắt cao tốc

Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã chính thức ban hành “Thông tri về triển khai kiểm tra toàn diện an toàn hệ thống đường sắt cao tốc.” Theo thông tri nói trên, đợt kiểm tra toàn diện sẽ kéo dài trong vòng một tháng, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2011, nhằm kiểm tra và xử lý triệt để những hiểm họa về an toàn đường sắt cao tốc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt; thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn đường sắt cao tốc; cải tiến công tác xây dựng, vận hành và quản lý đường sắt cao tốc; phòng ngừa và ngăn chặn các sự cố đường sắt cao tốc đặc biệt nghiêm trọng. Phạm vi kiểm tra sẽ được tiến hành tại tất cả các tuyến đường sắt cao tốc đang vận hành có tốc độ từ 200km/h trở lên, các dự án đường sắt cao tốc đang triển khai xây dựng. Đối tượng kiểm tra bao gồm 10 Cục đường sắt (Bắc Kinh, Thẩm Dương, Trịnh Châu, Vũ Hán, Tây An, Tế Nam, Thượng Hải, Nam...

Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã chính thức ban hành “Thông tri về triển khai kiểm tra toàn diện an toàn hệ thống đường sắt cao tốc.”


Theo thông tri nói trên, đợt kiểm tra toàn diện sẽ kéo dài trong vòng một tháng, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2011, nhằm kiểm tra và xử lý triệt để những hiểm họa về an toàn đường sắt cao tốc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt; thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn đường sắt cao tốc; cải tiến công tác xây dựng, vận hành và quản lý đường sắt cao tốc; phòng ngừa và ngăn chặn các sự cố đường sắt cao tốc đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm vi kiểm tra sẽ được tiến hành tại tất cả các tuyến đường sắt cao tốc đang vận hành có tốc độ từ 200km/h trở lên, các dự án đường sắt cao tốc đang triển khai xây dựng.


Đối tượng kiểm tra bao gồm 10 Cục đường sắt (Bắc Kinh, Thẩm Dương, Trịnh Châu, Vũ Hán, Tây An, Tế Nam, Thượng Hải, Nam Xương, Quảng Châu, Thành Đô) và nhiều xí nghiệp sản xuất thiết bị đường sắt như tập đoàn công nghiệp đầu máy Phương Bắc, tập đoàn tín hiệu thông tin đường sắt Trung Quốc, tập đoàn đầu máy Phương Nam.

Trước đó, ngày 11/8, Trung Quốc đã chính thức ngừng phê chuẩn các dự án đường sắt cao tốc mới do lo ngại mức độ an toàn của hệ thống đường sắt cao tốc.


Tập đoàn quốc doanh China CNR Corp của Trung Quốc cho biết sẽ thu hồi 54 tàu cao tốc đang được sử dụng trên tuyến đường sắt cao tốc mới Bắc Kinh-Thượng Hải do bị lỗi.

Theo VietnamPlus