Thứ bảy,  03/06/2023

LHQ phê chuẩn NTC tiếp quản ghế thành viên của Li-bi

Theo Tân Hoa xã ngày 16-9, với tỷ lệ 114 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu phê chuẩn Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp nắm giữ ghế thành viên của Li-bi tại LHQ. Động thái này đồng nghĩa với việc Chủ tịch NTC M.A.Gia-lin có thể dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ở Niu Oóc (Mỹ) vào tuần tới. Hiện có khoảng 90 quốc gia công nhận NTC là chính quyền hợp pháp ở Li-bi.* Ngày 16-9, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí của Li-bi, đồng thời thành lập một phái bộ nhằm giúp lập lại an ninh công cộng và phục hồi kinh tế ở quốc gia Bắc Phi này. Nghị quyết quyết định dỡ bỏ phong tỏa tài sản và các biện pháp khác nhằm vào Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Li-bi và Công ty Dầu mỏ Zueitina, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức tài chính và ngân...

Theo Tân Hoa xã ngày 16-9, với tỷ lệ 114 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu phê chuẩn Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp nắm giữ ghế thành viên của Li-bi tại LHQ. Động thái này đồng nghĩa với việc Chủ tịch NTC M.A.Gia-lin có thể dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ở Niu Oóc (Mỹ) vào tuần tới. Hiện có khoảng 90 quốc gia công nhận NTC là chính quyền hợp pháp ở Li-bi.
* Ngày 16-9, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí của Li-bi, đồng thời thành lập một phái bộ nhằm giúp lập lại an ninh công cộng và phục hồi kinh tế ở quốc gia Bắc Phi này. Nghị quyết quyết định dỡ bỏ phong tỏa tài sản và các biện pháp khác nhằm vào Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Li-bi và Công ty Dầu mỏ Zueitina, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức tài chính và ngân hàng của Li-bi.
* Tân Hoa xã ngày 16-9 đưa tin, một đoàn đại biểu QH Nga do Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga I.U-ma-kha-nốp dẫn đầu sẽ thăm Đa-mát nhằm đàm phán với cả các quan chức chính quyền và lực lượng đối lập ở Xy-ri. Sau khi xảy ra các cuộc xung đột ở Xy-ri, Nga luôn kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và ngăn chặn một sự can thiệp từ bên ngoài vào quốc gia Trung Đông này.


Theo Nhandan