Thứ bảy,  03/06/2023

Nga và ASEAN tăng cường hợp tác

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, "Lộ trình" về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và các nước ASEAN sẽ hoàn thành vào tháng 11 tới.Điều này đã được công bố tại Diễn đàn kinh tế Bai-can lần thứ VII, vừa tổ chức ở tỉnh I-rơ-cút-xcơ (LB Nga). Giám đốc Sở Á - Phi, Bộ Phát triển kinh tế LB Nga X.Trê-ni-sép cho biết, hợp tác của Nga với các nước châu Á - Thái Bình Dương là một phương hướng chiến lược đối với nền kinh tế Nga, cung cấp động lực phát triển cho khu vực phía đông đất nước. Vì vậy, khu vực Đông Xi-bia, với I-rơ-cút-xcơ là trung tâm, đã được bổ sung vào "Lộ trình" hợp tác Nga - ASEAN.Việc đưa Nga vào các cơ chế quan hệ châu Á - Thái Bình Dương đang góp phần bổ sung cho kế hoạch về nâng cao nền kinh tế khu...

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, “Lộ trình” về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và các nước ASEAN sẽ hoàn thành vào tháng 11 tới.
Điều này đã được công bố tại Diễn đàn kinh tế Bai-can lần thứ VII, vừa tổ chức ở tỉnh I-rơ-cút-xcơ (LB Nga). Giám đốc Sở Á – Phi, Bộ Phát triển kinh tế LB Nga X.Trê-ni-sép cho biết, hợp tác của Nga với các nước châu Á – Thái Bình Dương là một phương hướng chiến lược đối với nền kinh tế Nga, cung cấp động lực phát triển cho khu vực phía đông đất nước. Vì vậy, khu vực Đông Xi-bia, với I-rơ-cút-xcơ là trung tâm, đã được bổ sung vào “Lộ trình” hợp tác Nga – ASEAN.
Việc đưa Nga vào các cơ chế quan hệ châu Á – Thái Bình Dương đang góp phần bổ sung cho kế hoạch về nâng cao nền kinh tế khu vực.


Theo Nhandan