Thứ tư,  29/03/2023

APEC kêu gọi tăng cường vai trò của phụ nữ

Theo Tân Hoa xã, ngày 16-9, tại hội nghị lần thứ 23 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở thành phố Xan Phran-xi-xcô, bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ), các bộ trưởng và đại diện của 21 nền kinh tế APEC đã ra thông cáo chung, kêu gọi những hành động cụ thể nhằm tăng cường và phát huy cao nhất đóng góp của phụ nữ đối với kinh tế các thành viên của APEC.Thông cáo chung khẳng định, quyết tâm thực hiện các hành động cụ thể, áp dụng các chính sách ưu tiên, cải tiến các quy định, luật pháp nhằm mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia đóng góp vào các nền kinh tế của APEC; nhấn mạnh bốn lĩnh vực chủ chốt phụ nữ có thể tham gia và đóng góp tích cực vào các nền kinh tế, gồm quyền tiếp cận các nguồn vốn, quyền tiếp cận các thị trường, xây dựng năng lực, tay nghề và tham gia vai trò lãnh đạo... đồng thời, kiến nghị xóa bỏ các rào cản hạn chế phụ nữ tham gia đóng góp cho các nền kinh tế thành...

Theo Tân Hoa xã, ngày 16-9, tại hội nghị lần thứ 23 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở thành phố Xan Phran-xi-xcô, bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ), các bộ trưởng và đại diện của 21 nền kinh tế APEC đã ra thông cáo chung, kêu gọi những hành động cụ thể nhằm tăng cường và phát huy cao nhất đóng góp của phụ nữ đối với kinh tế các thành viên của APEC.

Thông cáo chung khẳng định, quyết tâm thực hiện các hành động cụ thể, áp dụng các chính sách ưu tiên, cải tiến các quy định, luật pháp nhằm mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia đóng góp vào các nền kinh tế của APEC; nhấn mạnh bốn lĩnh vực chủ chốt phụ nữ có thể tham gia và đóng góp tích cực vào các nền kinh tế, gồm quyền tiếp cận các nguồn vốn, quyền tiếp cận các thị trường, xây dựng năng lực, tay nghề và tham gia vai trò lãnh đạo… đồng thời, kiến nghị xóa bỏ các rào cản hạn chế phụ nữ tham gia đóng góp cho các nền kinh tế thành viên APEC.

Theo Nhandan