Thứ sáu,  31/03/2023

Ðối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Mỹ lần thứ hai

Ngày 19-9, tại Oa-sinh-tơn (Mỹ) đã diễn ra cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ hai, do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Sơ đồng chủ trì.Với tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng một cách thiết thực, vì lợi ích của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.Hai bên ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương; thống nhất việc hướng tới phát triển quan hệ quốc phòng trước tiên tập trung vào năm lĩnh vực, gồm: Thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam; An ninh biển; Tìm kiếm cứu nạn; Nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ; Hỗ...

Ngày 19-9, tại Oa-sinh-tơn (Mỹ) đã diễn ra cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Mỹ lần thứ hai, do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Sơ đồng chủ trì.

Với tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng một cách thiết thực, vì lợi ích của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương; thống nhất việc hướng tới phát triển quan hệ quốc phòng trước tiên tập trung vào năm lĩnh vực, gồm: Thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam; An ninh biển; Tìm kiếm cứu nạn; Nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ; Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn Việt Nam cũng gặp gỡ một số nghị sĩ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Nhandan