Thứ bảy,  24/02/2024

Xây dựng Biển Ðông thành Khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác

Theo tin từ Bộ Ngoại giao nước ta, từ ngày 22 đến 24-9, chuyên gia pháp lý của các nước ASEAN đã họp tại Ma-ni-la (Phi-li-pin), thảo luận Sáng kiến xây dựng Biển Đông thành Khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác (ZoPFF/C).Các đại biểu chia sẻ nhận định của Phó Tổng thống Phi-li-pin G.Bi-nay đề cao tinh thần đoàn kết ASEAN, tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Biển Đông đối với khu vực Đông - Nam Á và cả châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định tại vùng biển quan trọng này. Các nước khẳng định lại nguyên tắc giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Các nước cũng đề cao các công cụ sẵn có trong khu vực, nhất là Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)...

Theo tin từ Bộ Ngoại giao nước ta, từ ngày 22 đến 24-9, chuyên gia pháp lý của các nước ASEAN đã họp tại Ma-ni-la (Phi-li-pin), thảo luận Sáng kiến xây dựng Biển Đông thành Khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác (ZoPFF/C).
Các đại biểu chia sẻ nhận định của Phó Tổng thống Phi-li-pin G.Bi-nay đề cao tinh thần đoàn kết ASEAN, tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Biển Đông đối với khu vực Đông – Nam Á và cả châu Á – Thái Bình Dương, nhu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định tại vùng biển quan trọng này.
Các nước khẳng định lại nguyên tắc giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Các nước cũng đề cao các công cụ sẵn có trong khu vực, nhất là Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và thảo luận sâu về việc xác định cụ thể các khu vực thật sự có tranh chấp và những khu vực không có tranh chấp ở Biển Đông.
Theo Nhandan