Thứ năm,  27/01/2022

Hội đồng Bảo an LHQ có năm thành viên không thường trực mới

Đại hội đồng LHQ hôm qua đã bầu Azerbaijan làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ hai năm, cùng với Pakistan, Morocco, Guatemala và Togo.Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Nassir Abdulaziz Al-Nasser đã thông báo kết quả bầu cử sau 17 vòng bỏ phiếu - bắt đầu diễn ra từ thứ sáu tuần trước. Ông Nassir Abdulaziz Al-Nasser, nói: “Tôi chúc mừng các quốc gia vừa được bầu vào Hội đồng Bảo an LHQ”.Nhiệm kỳ của các thành viên mới sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2012 đến 21-12-2013 thay cho các nước sắp kết thúc nhiệm kỳ trong Hội đồng Bảo an vào ngày 31-12 tới, gồm: Bosnia Herzegovina, Brazil, Gabon, Li-băng và Nigeria.Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ sáu, Pakistan, Morocco và Guatemala được bầu ở vòng thứ nhất, trong khi Togo đã giành thắng lợi ở vòng ba.Để giành thắng lợi, mỗi ứng viên phải giành được hai phần ba số phiếu trong số 193 quốc gia thành viên của LHQ.Các quốc gia thành viên của LHQ hôm thứ sáu đã bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng LHQ để bầu ra năm ghế không thường trực được phân bổ theo...


Đại hội đồng LHQ hôm qua đã bầu Azerbaijan làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ hai năm, cùng với Pakistan, Morocco, Guatemala và Togo.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Nassir Abdulaziz Al-Nasser đã thông báo kết quả bầu cử sau 17 vòng bỏ phiếu – bắt đầu diễn ra từ thứ sáu tuần trước. Ông Nassir Abdulaziz Al-Nasser, nói: “Tôi chúc mừng các quốc gia vừa được bầu vào Hội đồng Bảo an LHQ”.

Nhiệm kỳ của các thành viên mới sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2012 đến 21-12-2013 thay cho các nước sắp kết thúc nhiệm kỳ trong Hội đồng Bảo an vào ngày 31-12 tới, gồm: Bosnia Herzegovina, Brazil, Gabon, Li-băng và Nigeria.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ sáu, Pakistan, Morocco và Guatemala được bầu ở vòng thứ nhất, trong khi Togo đã giành thắng lợi ở vòng ba.

Để giành thắng lợi, mỗi ứng viên phải giành được hai phần ba số phiếu trong số 193 quốc gia thành viên của LHQ.

Các quốc gia thành viên của LHQ hôm thứ sáu đã bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng LHQ để bầu ra năm ghế không thường trực được phân bổ theo địa lý vừa qua gồm: ba thành viên từ châu Phi và châu Á Thái Bình Dương, một từ Đông Âu và một từ châu Mỹ La-tinh và Caribbean.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 nước thành viên, trong đó có năm nước Uỷ viên thường trực có quyền phủ quyết gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng LHQ bầu ra với nhiệm kỳ hai năm trên cơ sở phân chia công bằng về mặt địa lý và có tính tới sự đóng góp của những nước này cho tôn chỉ và mục đích của LHQ và không được bầu lại nhiệm kỳ kế ngay sau khi mãn nhiệm.

10 nước thành viên không thường trực được bầu theo sự phân bổ khu vực địa lý như sau: năm nước thuộc châu Phi và châu Á; một nước thuộc Đông Âu; hai nước thuộc vùng Mỹ La-tinh và Caribbean; hai nước thuộc Tây Âu và các nước khác.

Theo Nhandan