Thứ sáu,  28/01/2022

Canađa đóng góp 350 triệu USD cho Chương trình Lương thực thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ốttaoa, ngày 26/10, Canađa tuyên bố đóng góp 350 triệu USD cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Ngân hàng Lương thực Canađa (CFB) để hỗ trợ việc giúp đỡ những người bị đói trên thế giới trong 5 năm tới.Phát biểu tại Ốttaoa, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Canađa (CIDA) Bép Ôđa (Bev Oda) nhấn mạnh số tiền này sẽ giúp WFP và CFB cung cấp lương thực cho những người bị đói do thiên tai hoặc khủng hoảng nhân đạo. Canađa coi an ninh lương thực là trọng tâm do những thách thức an ninh lương thực đang ngày càng trầm trọng hơn. Trong tổng số tiền trên, 125 triệu USD được dùng để hỗ trợ các chương trình viện trợ lương thực nhân đạo khẩn cấp của WFP, 100 triệu USD được cung cấp cho chương trình hỗ trợ bữa ăn tại trường học của WFP trong 4 năm tới, 125 triệu USD sẽ được cung cấp cho CFB, đối tác hỗ trợ nhân đạo trong nước lớn nhất của CIDA, đang cung cấp lương thực và viện trợ phát triển tại các nước đang phát triển thông...

Theo phóng viên TTXVN tại Ốttaoa, ngày 26/10, Canađa tuyên bố đóng góp 350 triệu USD cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Ngân hàng Lương thực Canađa (CFB) để hỗ trợ việc giúp đỡ những người bị đói trên thế giới trong 5 năm tới.

Phát biểu tại Ốttaoa, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Canađa (CIDA) Bép Ôđa (Bev Oda) nhấn mạnh số tiền này sẽ giúp WFP và CFB cung cấp lương thực cho những người bị đói do thiên tai hoặc khủng hoảng nhân đạo. Canađa coi an ninh lương thực là trọng tâm do những thách thức an ninh lương thực đang ngày càng trầm trọng hơn. Trong tổng số tiền trên, 125 triệu USD được dùng để hỗ trợ các chương trình viện trợ lương thực nhân đạo khẩn cấp của WFP, 100 triệu USD được cung cấp cho chương trình hỗ trợ bữa ăn tại trường học của WFP trong 4 năm tới, 125 triệu USD sẽ được cung cấp cho CFB, đối tác hỗ trợ nhân đạo trong nước lớn nhất của CIDA, đang cung cấp lương thực và viện trợ phát triển tại các nước đang phát triển thông qua 15 tổ chức thành viên.

Canađa là nhà tài trợ lớn thứ hai của WFP, tổ chức hoạt động hoàn toàn dựa vào các khoản đóng góp tài trợ. Mỗi năm WFP hỗ trợ hơn 90 triệu người tại hơn 70 quốc gia. Cả WFP và CFB đều đang cung cấp viện trợ cho khu vực Sừng châu Phi, nơi hạn hán, giá lương thực cao và xung đột đang khiến khoảng 13 triệu người bị đói./.

Theo Dangcongsan.vn