Thứ sáu,  28/01/2022

Ai Cập giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn ở dải Ga-da

* I-ran sẵn sàng hợp tác quân sự với Li-bi và Ai Cập Tân Hoa xã cho biết, ngày 30-10, Phong trào Hồi giáo Gi-hát ở dải Ga-da chấp thuận ngừng bắn với I-xra-en theo một thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian.Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội I-xra-en ngày 29-10 đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Gi-hát ở TP Ra-pha, làm ít nhất chín tay súng thuộc nhóm này chết. Ngay sau đó, các tay súng thuộc phong trào này và các nhóm Hồi giáo vũ trang khác ở dải Ga-da trả đũa bằng việc bắn nhiều quả rốc-két vào các vị trí ở miền nam I-xra-en, khiến ít nhất một người I-xra-en chết.* Hãng tin I-ran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này A.Va-hi-đi ngày 29-10 cho biết, I-ran sẵn sàng khởi động hợp tác quân sự với Li-bi và Ai Cập, khi hai nước này chính thức đề nghị. Ông Va-hi-đi cho rằng, Ai Cập và Li-bi đang trong giai đoạn chuyển tiếp và Tê-hê-ran sẵn sàng hợp tác với các nước này về mọi mặt, trong đó...

* I-ran sẵn sàng hợp tác quân sự với Li-bi và Ai Cập
Tân Hoa xã cho biết, ngày 30-10, Phong trào Hồi giáo Gi-hát ở dải Ga-da chấp thuận ngừng bắn với I-xra-en theo một thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội I-xra-en ngày 29-10 đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Gi-hát ở TP Ra-pha, làm ít nhất chín tay súng thuộc nhóm này chết. Ngay sau đó, các tay súng thuộc phong trào này và các nhóm Hồi giáo vũ trang khác ở dải Ga-da trả đũa bằng việc bắn nhiều quả rốc-két vào các vị trí ở miền nam I-xra-en, khiến ít nhất một người I-xra-en chết.

* Hãng tin I-ran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này A.Va-hi-đi ngày 29-10 cho biết, I-ran sẵn sàng khởi động hợp tác quân sự với Li-bi và Ai Cập, khi hai nước này chính thức đề nghị. Ông Va-hi-đi cho rằng, Ai Cập và Li-bi đang trong giai đoạn chuyển tiếp và Tê-hê-ran sẵn sàng hợp tác với các nước này về mọi mặt, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Theo Nhandan