Thứ năm,  20/01/2022

Về cuộc bầu cử Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan

Ngày 31-10, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Cư-rơ-gư-xtan (CEC) T.Áp-đrai-mốp họp báo công bố kết quả ban đầu cuộc bầu cử tổng thống nước Trung Á này cho biết, với 95,47% số phiếu bầu đã được kiểm, Thủ tướng đương nhiệm An-ma-dơ-bếch A-tam-ba-i-ép, ứng cử viên của đảng Xã hội Dân chủ, đã được 62,88% số phiếu bầu, dẫn đầu trong số 16 ứng cử viên tổng thống.Người đứng thứ hai được 14,91% số phiếu bầu. Tuy nhiên, đã có ít nhất sáu ứng cử viên tổng thống nói rằng, họ từ chối công nhận kết quả bầu cử vì cuộc bầu cử diễn ra không công bằng và có gian lận.Đây là cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới, kể từ khi cựu Tổng thống C.Ba-ki-ép bị lật đổ tháng 4 năm ngoái. Nhiệm kỳ Tổng thống nước này là sáu năm và mỗi tổng thống chỉ được nắm giữ cương vị này một nhiệm kỳ. Theo CEC, có gần 800 quan sát viên quốc tế từ 56 nước đã tới Cư-rơ-gư-xtan để theo dõi cuộc bầu cử. Hơn 100 nhà báo quốc tế đã tới Cư-rơ-gư-xtan đưa tin về cuộc bầu...

Ngày 31-10, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Cư-rơ-gư-xtan (CEC) T.Áp-đrai-mốp họp báo công bố kết quả ban đầu cuộc bầu cử tổng thống nước Trung Á này cho biết, với 95,47% số phiếu bầu đã được kiểm, Thủ tướng đương nhiệm An-ma-dơ-bếch A-tam-ba-i-ép, ứng cử viên của đảng Xã hội Dân chủ, đã được 62,88% số phiếu bầu, dẫn đầu trong số 16 ứng cử viên tổng thống.

Người đứng thứ hai được 14,91% số phiếu bầu. Tuy nhiên, đã có ít nhất sáu ứng cử viên tổng thống nói rằng, họ từ chối công nhận kết quả bầu cử vì cuộc bầu cử diễn ra không công bằng và có gian lận.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới, kể từ khi cựu Tổng thống C.Ba-ki-ép bị lật đổ tháng 4 năm ngoái. Nhiệm kỳ Tổng thống nước này là sáu năm và mỗi tổng thống chỉ được nắm giữ cương vị này một nhiệm kỳ. Theo CEC, có gần 800 quan sát viên quốc tế từ 56 nước đã tới Cư-rơ-gư-xtan để theo dõi cuộc bầu cử. Hơn 100 nhà báo quốc tế đã tới Cư-rơ-gư-xtan đưa tin về cuộc bầu cử.

Theo Nhandan