Thứ sáu,  28/01/2022

Ðảng Cộng sản LB Nga khẳng định giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười

Ngày 1-11, Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã ra lời kêu gọi gửi những người Nga yêu nước và tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hãy kỷ niệm trọng thể lần thứ 94 Cách mạng XHCN Tháng Mười (7-11).Thay mặt Ủy ban Trung ương KPRF, Chủ tịch G.Diu-ga-nốp khẳng định, cho đến nay, ngày hội này đã và đang được nhân dân lao động và loài người tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm trong niềm vui và niềm tự hào về những thành tựu vĩ đại mà Liên Xô trước đây đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. KPRF kêu gọi các đảng viên Cộng sản Liên Xô và các lực lượng dân tộc yêu nước Nga hãy trung thành với các lý tưởng của CNXH, ủng hộ KPRF trong cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI vào ngày 4-12 tới.* Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tối 31-10, chính quyền thành phố U-pha của nước CH tự trị Ba-scô-rơ-tô-xtan thuộc Nga đã khôi phục xong Tượng đài vị lãnh tụ vô sản V.I.Lê-nin tại trung tâm thủ phủ này.Tượng đài V.I.Lê-nin...

Ngày 1-11, Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã ra lời kêu gọi gửi những người Nga yêu nước và tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hãy kỷ niệm trọng thể lần thứ 94 Cách mạng XHCN Tháng Mười (7-11).

Thay mặt Ủy ban Trung ương KPRF, Chủ tịch G.Diu-ga-nốp khẳng định, cho đến nay, ngày hội này đã và đang được nhân dân lao động và loài người tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm trong niềm vui và niềm tự hào về những thành tựu vĩ đại mà Liên Xô trước đây đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. KPRF kêu gọi các đảng viên Cộng sản Liên Xô và các lực lượng dân tộc yêu nước Nga hãy trung thành với các lý tưởng của CNXH, ủng hộ KPRF trong cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI vào ngày 4-12 tới.

* Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tối 31-10, chính quyền thành phố U-pha của nước CH tự trị Ba-scô-rơ-tô-xtan thuộc Nga đã khôi phục xong Tượng đài vị lãnh tụ vô sản V.I.Lê-nin tại trung tâm thủ phủ này.

Tượng đài V.I.Lê-nin được dựng tại trung tâm thành phố U-pha. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, tượng đài này đã được đưa đi phục chế. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, tượng đài đã rơi vào “lãng quên” gần 20 năm qua. Chính quyền thành phố U-pha sẽ tổ chức trọng thể lễ khánh thành Tượng đài V.I.Lê-nin mới vào ngày 2-11.

Theo Nhandan