Thứ tư,  26/01/2022

Ðẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-11, Hội nghị kinh doanh lần thứ 37 giữa Hiệp hội ASEAN và Nhật Bản đã kết thúc hai ngày họp tại khách sạn Sedona ở Y-an-gun, Mi-an-ma. Hai bên nhất trí thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương. Hội nghị đã thảo luận hàng loạt vấn đề như: an ninh và kiểm soát rủi ro, hợp tác năng lượng, phát triển nguồn nhân lực, lĩnh vực quản lý tại châu Á. Hội nghị tập trung đánh giá những vấn đề đã được các đại biểu trình bày và thảo luận, tổ chức cuộc họp của Ủy ban trù bị cho Hội nghị kinh doanh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Phi-li-pin. Đại diện Nhật Bản chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Y.Nô-đa gửi tới hội nghị bày tỏ ủng hộ sự tăng trưởng và phát triển liên tục của châu Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ đối tác về kinh tế với ASEAN. Nhật Bản cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN thực hiện mục tiêu thành lập Cộng đồng ASEAN...

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-11, Hội nghị kinh doanh lần thứ 37 giữa Hiệp hội ASEAN và Nhật Bản đã kết thúc hai ngày họp tại khách sạn Sedona ở Y-an-gun, Mi-an-ma.

Hai bên nhất trí thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương. Hội nghị đã thảo luận hàng loạt vấn đề như: an ninh và kiểm soát rủi ro, hợp tác năng lượng, phát triển nguồn nhân lực, lĩnh vực quản lý tại châu Á. Hội nghị tập trung đánh giá những vấn đề đã được các đại biểu trình bày và thảo luận, tổ chức cuộc họp của Ủy ban trù bị cho Hội nghị kinh doanh ASEAN – Nhật Bản lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Phi-li-pin. Đại diện Nhật Bản chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Y.Nô-đa gửi tới hội nghị bày tỏ ủng hộ sự tăng trưởng và phát triển liên tục của châu Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ đối tác về kinh tế với ASEAN. Nhật Bản cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN thực hiện mục tiêu thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Ngày 4-11, Ban Thư ký Hiệp hội ASEAN ra thông cáo báo chí cho biết, cuộc họp Ủy ban chung ASEAN – Ô-xtrây-li-a (AA-JCC) cấp Đại sứ lần đầu vừa diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở In-đô-nê-xi-a đã xem xét Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện ASEAN-Ô-xtrây-li-a; thảo luận tính chất, quy mô và diện phủ rộng của chương trình viện trợ Ô-xtrây-li-a dành cho ASEAN; hợp tác kinh tế, bình đẳng giới, quản lý rủi ro thiên tai, lâm nghiệp, giáo dục và chương trình kết nối ASEAN; trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phía Ô-xtrây-li-a cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN, đánh giá cao tầm quan trọng của việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Theo Nhandan