Thứ bảy,  01/10/2022

Xin-ga-po giành quyền đăng cai SEA Games 2015

Tại cuộc họp ở Pa-lem-bang (In-đô-nê-xi-a), Liên đoàn Thể thao Đông - Nam Á đã nhất trí chọn Xin-ga-po làm nước chủ nhà của SEA Games 2015. Phó Thủ tướng Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền cho biết, các kế hoạch cho vai trò chủ nhà SEA Games 2015 sẽ được nước này xúc tiến từ bây...

Tại cuộc họp ở Pa-lem-bang (In-đô-nê-xi-a), Liên đoàn Thể thao Đông – Nam Á đã nhất trí chọn Xin-ga-po làm nước chủ nhà của SEA Games 2015. Phó Thủ tướng Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền cho biết, các kế hoạch cho vai trò chủ nhà SEA Games 2015 sẽ được nước này xúc tiến từ bây giờ.

Theo Nhandan