Chủ nhật,  25/09/2022

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quốc phòng CH Bê-la-rút, Chủ tịch Phân ban Bê-la-rút trong Ủy ban Liên Chính phủ Bê-la-rút - Việt Nam về hợp tác kỹ thuật quân sự đang ở thăm, làm việc tại nước ta.Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô và các thành viên Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đây là dịp tốt để Phân ban Bê-la-rút và Phân ban Việt Nam trao đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực. Đại tướng mong rằng, các mối quan hệ hợp tác hữu nghị này tiếp tục phát triển, bảo đảm phù hợp với lợi ích và mối quan hệ hợp tác phát triển chung giữa Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và thông báo kết quả trao đổi giữa Phân ban Việt Nam - Bê-la-rút; mong muốn các thỏa thuận đã đạt được tại kỳ họp lần thứ 12 sẽ sớm trở thành hiện...

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quốc phòng CH Bê-la-rút, Chủ tịch Phân ban Bê-la-rút trong Ủy ban Liên Chính phủ Bê-la-rút – Việt Nam về hợp tác kỹ thuật quân sự đang ở thăm, làm việc tại nước ta.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô và các thành viên Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đây là dịp tốt để Phân ban Bê-la-rút và Phân ban Việt Nam trao đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực. Đại tướng mong rằng, các mối quan hệ hợp tác hữu nghị này tiếp tục phát triển, bảo đảm phù hợp với lợi ích và mối quan hệ hợp tác phát triển chung giữa Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và thông báo kết quả trao đổi giữa Phân ban Việt Nam – Bê-la-rút; mong muốn các thỏa thuận đã đạt được tại kỳ họp lần thứ 12 sẽ sớm trở thành hiện thực. Trước đó, Trung tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Bê-la-rút và Ngài R.A.Gô-lốp-chen-cô đã ký biên bản Kỳ họp lần thứ 12.

Theo Nhandan