Thứ tư,  28/09/2022

Tổng thống Y-ê-men Xa-lê tuyên bố sẵn sàng từ chức trong 90 ngày

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-11, trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình 24 bằng tiếng A-rập của Pháp, Tổng thống Y-ê-men Xa-lê cho biết, ông sẽ từ chức trong vòng 90 ngày sau khi đạt thỏa thuận về một cơ chế hoạt động cho việc thực thi sáng kiến chuyển giao quyền lực của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), và cam kết sẽ ký vào sáng kiến này.Hãng Roi-tơ cho biết, theo cơ chế hoạt động do ông G.Bê-ô-ma, đặc phái viên LHQ về vấn đề Y-ê-men, đề xuất ông Xa-lê phải từ chức ngay để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Theo một thỏa thuận do GCC đề xuất và được Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ, Tổng thống Xa-lê sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Man-xua Ha-đi và từ chức trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận, để đổi lại ông Xa-lê được quyền miễn truy tố. Ông Ha-đi sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập đứng đầu và tổ chức cuộc bầu cử tổng...

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-11, trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình 24 bằng tiếng A-rập của Pháp, Tổng thống Y-ê-men Xa-lê cho biết, ông sẽ từ chức trong vòng 90 ngày sau khi đạt thỏa thuận về một cơ chế hoạt động cho việc thực thi sáng kiến chuyển giao quyền lực của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), và cam kết sẽ ký vào sáng kiến này.

Hãng Roi-tơ cho biết, theo cơ chế hoạt động do ông G.Bê-ô-ma, đặc phái viên LHQ về vấn đề Y-ê-men, đề xuất ông Xa-lê phải từ chức ngay để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Theo một thỏa thuận do GCC đề xuất và được Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ, Tổng thống Xa-lê sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Man-xua Ha-đi và từ chức trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận, để đổi lại ông Xa-lê được quyền miễn truy tố. Ông Ha-đi sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập đứng đầu và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày.

Phản ứng về tuyên bố nói trên của Tổng thống Xa-lê, phe đối lập cáo buộc ông Xa-lê đã đặt điều kiện để trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.

Theo Nhandan