Thứ năm,  06/10/2022

Ba Lan thành lập Chính phủ mới

Chiều 16/11, Thủ tướng Ba Lan Đônan Tuxcơ (Donald Tusk) đã lập xong thành phần Chính phủ mới để đệ trình Tổng thống Brônixláp Cômôrốpxki (Bronislaw Komorowsky) và Quốc hội mới thông qua. Báo chí địa phương đưa tin, những người đứng đầu các bộ chủ chốt vẫn giữ nguyên chức vụ gồm: Ngoại trưởng Rađôxláp Xicoócxki (Radoslaw Sikorsky), Bộ trưởng Tài chính Yaxéc Rôxtốpxki (Yasek Rostovsky) và Bộ trưởng Kinh tế Vanđêma Páplyắc (Valdemar Pavlyak). Riêng ông Páplyắc còn kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng. Đảng Nông dân Ba Lan do ông làm chủ tịch liên danh với Đảng Cương lĩnh Công dân của Thủ tướng Tuxcơ để thành lập phe đa số cầm quyền trong Quốc hội khóa mới sau cuộc bầu cử ngày 9/10 vừa...

Chiều 16/11, Thủ tướng Ba Lan Đônan Tuxcơ (Donald Tusk) đã lập xong thành phần Chính phủ mới để đệ trình Tổng thống Brônixláp Cômôrốpxki (Bronislaw Komorowsky) và Quốc hội mới thông qua.


Báo chí địa phương đưa tin, những người đứng đầu các bộ chủ chốt vẫn giữ nguyên chức vụ gồm: Ngoại trưởng Rađôxláp Xicoócxki (Radoslaw Sikorsky), Bộ trưởng Tài chính Yaxéc Rôxtốpxki (Yasek Rostovsky) và Bộ trưởng Kinh tế Vanđêma Páplyắc (Valdemar Pavlyak). Riêng ông Páplyắc còn kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng. Đảng Nông dân Ba Lan do ông làm chủ tịch liên danh với Đảng Cương lĩnh Công dân của Thủ tướng Tuxcơ để thành lập phe đa số cầm quyền trong Quốc hội khóa mới sau cuộc bầu cử ngày 9/10 vừa qua./.

Theo Dangcongsan.vn