Thứ năm,  06/10/2022

Ðông Á tiếp tục tăng trưởng nhưng đối mặt nhiều bất ổn

Sáng 22-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Báo cáo này được xuất bản một năm hai lần. Theo đó, WB cho rằng, tốc độ tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á vẫn đạt mức cao, tuy nhiên, tốc độ này sẽ tiếp tục chậm lại mà nguyên nhân chính là do mức cầu ngoài khu vực giảm.Điều này đòi hỏi các chính phủ cần tiếp tục tập trung cải cách nhằm thúc đẩy mức cầu và nguồn cung trong nước. Trong bối cảnh bất ổn tại châu Âu và tăng trưởng toàn cầu suy giảm, GDP thực tế ở các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á sẽ tăng 8,2% (trừ Trung Quốc chỉ đạt 5%) vào năm 2011 và 7,8% vào năm 2012. Tốc độ tăng trưởng của khu vực giảm rõ rệt nhất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Trong tương lai, triển vọng tăng trưởng của Đông Á sẽ hạn chế bởi những bất ổn toàn cầu và các tác động của thiên tai.WB cũng khuyến cáo,...

Sáng 22-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Báo cáo này được xuất bản một năm hai lần. Theo đó, WB cho rằng, tốc độ tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á vẫn đạt mức cao, tuy nhiên, tốc độ này sẽ tiếp tục chậm lại mà nguyên nhân chính là do mức cầu ngoài khu vực giảm.

Điều này đòi hỏi các chính phủ cần tiếp tục tập trung cải cách nhằm thúc đẩy mức cầu và nguồn cung trong nước. Trong bối cảnh bất ổn tại châu Âu và tăng trưởng toàn cầu suy giảm, GDP thực tế ở các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á sẽ tăng 8,2% (trừ Trung Quốc chỉ đạt 5%) vào năm 2011 và 7,8% vào năm 2012. Tốc độ tăng trưởng của khu vực giảm rõ rệt nhất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Trong tương lai, triển vọng tăng trưởng của Đông Á sẽ hạn chế bởi những bất ổn toàn cầu và các tác động của thiên tai.

WB cũng khuyến cáo, các chính phủ có thể nhân cơ hội này tiếp tục tập trung vào cải cách để thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn, đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và an sinh xã hội. Việc thực hiện các chương trình kích thích tài chính khả thi cần phải có tính bền vững về mặt tài chính, xác định đúng mục tiêu và định hướng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu.

Theo Nhandan