Chủ nhật,  25/09/2022

Hợp tác Việt Nam với các nước

Ngày 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đang thăm Lào.Lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam và Lào, mong muốn thời gian tới hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, vận động, tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012. Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định, Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nỗ lực để góp phần vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh của đoàn công tác Bộ Quốc phòng, từ ngày 23 đến 25-11,...

Ngày 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đang thăm Lào.

Lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam và Lào, mong muốn thời gian tới hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, vận động, tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012. Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định, Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nỗ lực để góp phần vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh của đoàn công tác Bộ Quốc phòng, từ ngày 23 đến 25-11, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Huân tước A-xtơ, Thứ trưởng Quốc phòng Anh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhằm tăng cường trao đổi đoàn công tác các cấp, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu về chiến lược quốc phòng, hợp tác đào tạo cán bộ và nhân viên kỹ thuật quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng… Hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác hỗn hợp để thúc đẩy thực hiện Bản ghi nhớ, trong ba nhóm nội dung gồm: nghiên cứu chiến lược quốc phòng, hợp tác quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Phía Anh bày tỏ quan tâm khu vực châu Á – Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.Theo Nhandan