Thứ ba,  28/11/2023

Bỉ sắp thành lập chính phủ mới

Theo Roi-tơ, ngày 1-12, sáu chính đảng ở Bỉ đã thông qua lần cuối thỏa thuận về các vấn đề kinh tế - xã hội, cải cách thể chế Nhà nước và chương trình hành động của chính phủ mới, sau khi các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên hiệp hoàn tất ngày 30-11. Đây được coi là bước tiến quan trọng để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng qua ở Bỉ.Theo kế hoạch, Chính phủ liên hiệp mới ở Bỉ sẽ được thành lập cuối tuần này và sẽ chính thức nhậm chức vào tuần tới. Đại diện sáu chính đảng trong liên minh cầm quyền đã bầu Chủ tịch đảng Xã hội E.Ru-pô, 60 tuổi, làm Thủ tướng mới. Ông Ru-pô sẽ là thủ tướng đầu tiên đại diện cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ kể từ năm 1974. Kể từ sau cuộc bầu cử tháng 6-2010, Bỉ chưa có một chính phủ chính thức, mà chỉ hoạt động dưới sự điều hành của chính phủ tạm...
Theo Roi-tơ, ngày 1-12, sáu chính đảng ở Bỉ đã thông qua lần cuối thỏa thuận về các vấn đề kinh tế – xã hội, cải cách thể chế Nhà nước và chương trình hành động của chính phủ mới, sau khi các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên hiệp hoàn tất ngày 30-11. Đây được coi là bước tiến quan trọng để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng qua ở Bỉ.

Theo kế hoạch, Chính phủ liên hiệp mới ở Bỉ sẽ được thành lập cuối tuần này và sẽ chính thức nhậm chức vào tuần tới. Đại diện sáu chính đảng trong liên minh cầm quyền đã bầu Chủ tịch đảng Xã hội E.Ru-pô, 60 tuổi, làm Thủ tướng mới. Ông Ru-pô sẽ là thủ tướng đầu tiên đại diện cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ kể từ năm 1974. Kể từ sau cuộc bầu cử tháng 6-2010, Bỉ chưa có một chính phủ chính thức, mà chỉ hoạt động dưới sự điều hành của chính phủ tạm quyền.

Theo Nhandan