Thứ sáu,  12/08/2022

Liên minh châu Âu đàm phán thành lập khu vực thương mại tự do với Mônđôva và Grudia

Trong thông báo ra ngày 5/12, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đã bắt đầu tiến hành đàm phán thành lập khu vực thương mại tự do với Mônđôva và Grudia.Ủy viên thương mại EU Caren Đờ Gút (Karel De Gucht) nhấn mạnh rằng EU mong muốn xây dựng cơ sở vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ với Mônđôva và Grudia phát triển hơn nữa. Việc thành lập khu vực thương mại tự do sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, tận dụng được lợi thế thị trường EU có tới 500 triệu người tiêu dùng và tăng tính cạnh tranh. Theo quan chức châu Âu, Mônđôva và Grudia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách và tiếp tục từng bước hội nhập sâu rộng với thị trường EU.Mônđôva hiện đang được hưởng quyền ưu đãi tiếp cận thị trường EU, song do hàng hóa của nước này không đáp ứng được các tiêu chuẩn châu Âu nên hoạt động xuất khẩu cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Thị trường các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vẫn là thị trường quan trọng đối...

Trong thông báo ra ngày 5/12, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đã bắt đầu tiến hành đàm phán thành lập khu vực thương mại tự do với Mônđôva và Grudia.

Ủy viên thương mại EU Caren Đờ Gút (Karel De Gucht) nhấn mạnh rằng EU mong muốn xây dựng cơ sở vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ với Mônđôva và Grudia phát triển hơn nữa. Việc thành lập khu vực thương mại tự do sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, tận dụng được lợi thế thị trường EU có tới 500 triệu người tiêu dùng và tăng tính cạnh tranh. Theo quan chức châu Âu, Mônđôva và Grudia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách và tiếp tục từng bước hội nhập sâu rộng với thị trường EU.

Mônđôva hiện đang được hưởng quyền ưu đãi tiếp cận thị trường EU, song do hàng hóa của nước này không đáp ứng được các tiêu chuẩn châu Âu nên hoạt động xuất khẩu cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Thị trường các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vẫn là thị trường quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu của Mônđôva. Vì vậy, một số lãnh đạo cấp cao nước này cho rằng cần nhanh chóng thảo luận việc gia nhập liên minh thuế quan gồm Nga, Bêlarút và Cadắcxtan./.

Theo Dangcongsan.vn