Thứ sáu,  01/12/2023

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 (ATM-17) diễn ra ngày 15-12, tại Phnôm Pênh (Cam-pu-chia). Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu tham dự.Hội nghị ra Tuyên bố chung hoan nghênh quyết định của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 thúc đẩy quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN và bảo đảm cấu trúc khu vực và tăng cường vai trò của ASEAN. Các Bộ trưởng hoan nghênh hiệu lực của Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận chuyển hành khách đường không (MAFLPAS); thông qua Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất ASEAN (ASAM), bao gồm các lĩnh vực như tự do hóa vận tải hàng không, thống nhất các tiêu chuẩn và thực tiễn về an toàn, an ninh, hài hòa hóa quản lý hoạt động hỗ trợ cho ASAM. Hội nghị cũng hoan nghênh kết quả các chương trình hợp tác chiến lược với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các đối tác của...

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 (ATM-17) diễn ra ngày 15-12, tại Phnôm Pênh (Cam-pu-chia). Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu tham dự.

Hội nghị ra Tuyên bố chung hoan nghênh quyết định của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 thúc đẩy quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN và bảo đảm cấu trúc khu vực và tăng cường vai trò của ASEAN. Các Bộ trưởng hoan nghênh hiệu lực của Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận chuyển hành khách đường không (MAFLPAS); thông qua Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất ASEAN (ASAM), bao gồm các lĩnh vực như tự do hóa vận tải hàng không, thống nhất các tiêu chuẩn và thực tiễn về an toàn, an ninh, hài hòa hóa quản lý hoạt động hỗ trợ cho ASAM. Hội nghị cũng hoan nghênh kết quả các chương trình hợp tác chiến lược với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các đối tác của ASEAN…

Theo Nhandan