Thứ sáu,  12/08/2022

Rắc rối trên chính trường Pa-pua Niu Ghi-nê

Theo Roi-tơ, trong nỗ lực phá vỡ bế tắc chính trị liên quan bổ nhiệm người điều hành đất nước, ngày 14-12, chính phủ Thủ tướng Pa-pua Niu Ghi-nê M.Xô-ma-rê đã tuyên thệ nhậm chức trước Toàn quyền M.Ô-giô.Thủ tướng Xô-ma-rê tham dự lễ nhậm chức. Trước đó, chính trường Pa-pua Niu Ghi-nê gặp rắc rối sau phán quyết ngày 13-12 của Tòa án tối cao nước này coi chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng O.Ô-nê-in là "bất hợp pháp", đồng thời phục chức cho Thủ tướng Xô-ma-rê. Tháng 6-2011, ông Xô-ma-rê phải từ nhiệm vì lý do sức khỏe và đến Xin-ga-po chữa bệnh. Tháng 8, QH nước này bầu ông Ô-nê-in làm Thủ tướng thay ông Xô-ma-rê. Ngay sau phán quyết của Tòa án tối cao, cả hai ông Xô-ma-rê và Ô-nê-in cùng tuyên bố có quyền điều hành đất nước. Tuy ông Xô-ma-rê là "thủ tướng hợp hiến" theo phán quyết của toà, nhưng QH nước này vẫn tiếp tục giữ quan điểm chỉ công nhận chính phủ của ông...
Theo Roi-tơ, trong nỗ lực phá vỡ bế tắc chính trị liên quan bổ nhiệm người điều hành đất nước, ngày 14-12, chính phủ Thủ tướng Pa-pua Niu Ghi-nê M.Xô-ma-rê đã tuyên thệ nhậm chức trước Toàn quyền M.Ô-giô.

Thủ tướng Xô-ma-rê tham dự lễ nhậm chức. Trước đó, chính trường Pa-pua Niu Ghi-nê gặp rắc rối sau phán quyết ngày 13-12 của Tòa án tối cao nước này coi chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng O.Ô-nê-in là “bất hợp pháp”, đồng thời phục chức cho Thủ tướng Xô-ma-rê. Tháng 6-2011, ông Xô-ma-rê phải từ nhiệm vì lý do sức khỏe và đến Xin-ga-po chữa bệnh. Tháng 8, QH nước này bầu ông Ô-nê-in làm Thủ tướng thay ông Xô-ma-rê. Ngay sau phán quyết của Tòa án tối cao, cả hai ông Xô-ma-rê và Ô-nê-in cùng tuyên bố có quyền điều hành đất nước. Tuy ông Xô-ma-rê là “thủ tướng hợp hiến” theo phán quyết của toà, nhưng QH nước này vẫn tiếp tục giữ quan điểm chỉ công nhận chính phủ của ông Ô-nê-in.

Theo Nhandan