Thứ sáu,  19/08/2022

QH Mỹ chưa nhất trí về ngân sách năm 2012

Roi-tơ đưa tin, tranh cãi giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ tại QH Mỹ chung quanh chương trình giảm thuế thu nhập do Tổng thống B.Ô-ma-ma đệ trình khiến QH chưa thông qua dự luật ngân sách chính phủ tài khóa 2012, khiến Chính phủ Mỹ lại đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động khi thời điểm luật chi tiêu tạm thời hiện nay kết thúc ngày 16-12 (tức ngày 17-12, giờ Hà Nội).Đề xuất của ông Ô-ba-ma về giảm thuế thu nhập cho khoảng 160 triệu người lao động Mỹ gắn với dự án hợp tác với Ca-na-đa xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu bị phe Cộng hòa phản đối, vì muốn Nhà trắng hủy bỏ kế hoạch hợp tác năng lượng với Ca-na-đa. Phe Cộng hòa lấy đây làm điều kiện để thông qua dự luật chi tiêu chính phủ năm 2012. Dự luật này bị treo từ tháng 10 vừa qua, khiến các cơ quan liên bang phải hoạt động nhờ luật ngân sách tạm thời. Trong cuộc làm việc với Tổng thống Ô-ba-ma ngày 15-12, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện cho biết, các rào cản có thể được dỡ...

Roi-tơ đưa tin, tranh cãi giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ tại QH Mỹ chung quanh chương trình giảm thuế thu nhập do Tổng thống B.Ô-ma-ma đệ trình khiến QH chưa thông qua dự luật ngân sách chính phủ tài khóa 2012, khiến Chính phủ Mỹ lại đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động khi thời điểm luật chi tiêu tạm thời hiện nay kết thúc ngày 16-12 (tức ngày 17-12, giờ Hà Nội).
Đề xuất của ông Ô-ba-ma về giảm thuế thu nhập cho khoảng 160 triệu người lao động Mỹ gắn với dự án hợp tác với Ca-na-đa xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu bị phe Cộng hòa phản đối, vì muốn Nhà trắng hủy bỏ kế hoạch hợp tác năng lượng với Ca-na-đa. Phe Cộng hòa lấy đây làm điều kiện để thông qua dự luật chi tiêu chính phủ năm 2012. Dự luật này bị treo từ tháng 10 vừa qua, khiến các cơ quan liên bang phải hoạt động nhờ luật ngân sách tạm thời. Trong cuộc làm việc với Tổng thống Ô-ba-ma ngày 15-12, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện cho biết, các rào cản có thể được dỡ bỏ vào phút chót.


Theo Nhandan