Thứ ba,  09/08/2022

Ðã có mười ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga

Ngày 19-12, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Ghen-na-đi Diu-ga-nốp đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Nga chính thức đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra ngày 4-3-2012. Ngày 20-12 là thời hạn chót để các ứng cử viên do các chính đảng đề cử nộp hồ sơ ra tranh cử tổng thống.Trước đó, đại diện các chính đảng đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên SIK chính thức đăng ký ra tranh cử tổng thống gồm đương kim Thủ tướng V.Pu-tin thuộc đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, thủ lĩnh đảng Nước Nga Công bằng (SR) Xéc-gây Mi-rô-nốp, Chủ tịch đảng Tự do- Dân chủ Nga (LDPR) V.Gi-ri-nốp-xki, thủ lĩnh đảng Y-áp-lô-cô là ông Gri-gô-ri Y-a-vơ-lin-xki. Ngoài ra, đã có năm ứng cử viên tự đề cử là: M. Prô-khô-rốp, Vích-to Tre-rép-cốp, Đmi-tơ-ri Me-den-xép, Ri-nát Kha-mi-ép và Xvét-la-na...
Ngày 19-12, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Ghen-na-đi Diu-ga-nốp đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Nga chính thức đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra ngày 4-3-2012. Ngày 20-12 là thời hạn chót để các ứng cử viên do các chính đảng đề cử nộp hồ sơ ra tranh cử tổng thống.

Trước đó, đại diện các chính đảng đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên SIK chính thức đăng ký ra tranh cử tổng thống gồm đương kim Thủ tướng V.Pu-tin thuộc đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, thủ lĩnh đảng Nước Nga Công bằng (SR) Xéc-gây Mi-rô-nốp, Chủ tịch đảng Tự do- Dân chủ Nga (LDPR) V.Gi-ri-nốp-xki, thủ lĩnh đảng Y-áp-lô-cô là ông Gri-gô-ri Y-a-vơ-lin-xki. Ngoài ra, đã có năm ứng cử viên tự đề cử là: M. Prô-khô-rốp, Vích-to Tre-rép-cốp, Đmi-tơ-ri Me-den-xép, Ri-nát Kha-mi-ép và Xvét-la-na Pêu-nô-va.

Theo Nhandan