Thứ sáu,  12/08/2022

Nhật Bản hỗ trợ cải thiện an toàn giao thông quốc lộ 1A

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD nhằm hỗ trợ kỹ thuật cải thiện an toàn giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận.Dự án được triển khai trong hai năm (2011-2012) với tổng vốn thực hiện là 1,67 triệu USD; trong đó, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 170 nghìn USD, khoản viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD được trích từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản, do ADB quản lý. Quốc lộ 1A đoạn từ Ninh Thuận đi Bình Thuận là tuyến quốc lộ ven biển, rất dễ chịu tác động của thay đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng ngập lụt gây ra bởi mưa lớn và thủy triều lên...
Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD nhằm hỗ trợ kỹ thuật cải thiện an toàn giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận.

Dự án được triển khai trong hai năm (2011-2012) với tổng vốn thực hiện là 1,67 triệu USD; trong đó, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 170 nghìn USD, khoản viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD được trích từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản, do ADB quản lý. Quốc lộ 1A đoạn từ Ninh Thuận đi Bình Thuận là tuyến quốc lộ ven biển, rất dễ chịu tác động của thay đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng ngập lụt gây ra bởi mưa lớn và thủy triều lên cao.

Theo Nhandan