Thứ sáu,  19/08/2022

WTO kêu gọi cải tổ thương mại thế giới

Ngày 19-12, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pa-xcan La-mi đã đưa ra nhận định về hoạt động của WTO trong năm 2011.Nhận định này nêu rõ, vòng đàm phán Đô-ha vẫn bế tắc, các thành viên WTO vẫn thất bại trong nỗ lực sửa đổi quy chế của WTO để thúc đẩy thương mại toàn cầu công bằng và cởi mở hơn. Năm 2011 là thời kỳ bất ổn định và hỗn loạn trong hoạt động thương mại toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế suy giảm ở hầu hết các nước đã làm cho thương mại toàn cầu suy giảm. Biến động của các thị trường tài chính và khủng hoảng nợ công đã phá hoại kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng.Ông La-mi kêu gọi cộng đồng quốc tế đề cao các giá trị của chủ nghĩa đa phương, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ để cùng thúc đẩy mở cửa và cải tổ thương mại toàn cầu hơn nữa, trong đó lợi ích và nhu cầu của các nước đang phát triển cần được đặt vào vị trí trung tâm của tiến trình này. Tổng Giám đốc WTO...
Ngày 19-12, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pa-xcan La-mi đã đưa ra nhận định về hoạt động của WTO trong năm 2011.

Nhận định này nêu rõ, vòng đàm phán Đô-ha vẫn bế tắc, các thành viên WTO vẫn thất bại trong nỗ lực sửa đổi quy chế của WTO để thúc đẩy thương mại toàn cầu công bằng và cởi mở hơn. Năm 2011 là thời kỳ bất ổn định và hỗn loạn trong hoạt động thương mại toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế suy giảm ở hầu hết các nước đã làm cho thương mại toàn cầu suy giảm. Biến động của các thị trường tài chính và khủng hoảng nợ công đã phá hoại kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng.

Ông La-mi kêu gọi cộng đồng quốc tế đề cao các giá trị của chủ nghĩa đa phương, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ để cùng thúc đẩy mở cửa và cải tổ thương mại toàn cầu hơn nữa, trong đó lợi ích và nhu cầu của các nước đang phát triển cần được đặt vào vị trí trung tâm của tiến trình này. Tổng Giám đốc WTO cảnh báo, vận mệnh của hệ thống thương mại đa phương đang ở giai đoạn quyết định. Cộng đồng thế giới hoặc tăng cường hợp tác và thúc đẩy thương mại đa phương trong tinh thần các giá trị chung, hoặc phải đối mặt với những hiểm họa do hệ thống đa phương bị suy thoái. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ gây đau đớn và kéo dài hơn nếu xử lý riêng rẽ ở mỗi nước.

Theo Nhandan