Thứ sáu,  01/12/2023

UNESCO thúc đẩy vai trò của phụ nữ

Theo tin từ Pa-ri, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), bà I-ri-na Bô-cô-va đã chính thức phát động Sáng kiến tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ trên toàn cầu với Dự án Phụ nữ trong dịch vụ công nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ về chính trị, hoạch định và thực thi chính sách cũng như quản trị toàn cầu. Sáng kiến này đã được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun nêu ra đầu năm 2011.Tổng Giám đốc UNESCO nêu rõ, thông qua sáng kiến toàn cầu này, UNESCO thực hiện một trong những chức năng quan trọng của mình là thúc đẩy xóa nạn mù chữ cho trẻ em gái và phụ nữ. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ về phổ cập giáo dục chỉ có thể đạt được nếu phụ nữ và trẻ em gái được tạo điều kiện phát triển. Bà kêu gọi Mỹ nối lại đóng góp tài chính cho...
Theo tin từ Pa-ri, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), bà I-ri-na Bô-cô-va đã chính thức phát động Sáng kiến tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ trên toàn cầu với Dự án Phụ nữ trong dịch vụ công nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ về chính trị, hoạch định và thực thi chính sách cũng như quản trị toàn cầu. Sáng kiến này đã được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun nêu ra đầu năm 2011.

Tổng Giám đốc UNESCO nêu rõ, thông qua sáng kiến toàn cầu này, UNESCO thực hiện một trong những chức năng quan trọng của mình là thúc đẩy xóa nạn mù chữ cho trẻ em gái và phụ nữ. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ về phổ cập giáo dục chỉ có thể đạt được nếu phụ nữ và trẻ em gái được tạo điều kiện phát triển. Bà kêu gọi Mỹ nối lại đóng góp tài chính cho UNESCO.

Theo Nhandan