Thứ ba,  09/08/2022

Cu-ba đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhỏ

Báo Gran-ma, Cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cu-ba, số ra ngày 26-12 đưa tin, trong năm 2012, Cu-ba sẽ mở rộng chương trình cải cách doanh nghiệp nhỏ, cho phép ngày càng nhiều người dân làm việc trong một số ngành nghề được hoạt động như những doanh nghiệp độc lập.Tháng 4-2010, La Ha-ba-na đã mở cửa cho các hoạt động kinh doanh tư nhân, bắt đầu từ những ngành nghề đơn giản như cắt tóc, may mặc, sửa chữa đồng hồ, đầu bếp, sửa ống nước và những nghề độc lập khác. Những người làm các nghề này được thuê không gian hành nghề, trả thuế và đóng góp cho an sinh xã hội. Chương trình cải cách thử nghiệm các doanh nghiệp nhỏ được đánh giá là một thành công. Tháng 10-2010, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã mở rộng chương trình và hiện có khoảng 357 nghìn người Cu-ba kiếm sống trong khu vực tư nhân. Theo báo Gran-ma, bắt đầu từ ngày 1-1-2012, chương trình cải cách các doanh nghiệp nhỏ sẽ lại được mở rộng, cho phép những người hiện đang làm nghề mộc, bọc nội thất, luyện kim, chụp ảnh, kim hoàn, sửa...

Báo Gran-ma, Cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cu-ba, số ra ngày 26-12 đưa tin, trong năm 2012, Cu-ba sẽ mở rộng chương trình cải cách doanh nghiệp nhỏ, cho phép ngày càng nhiều người dân làm việc trong một số ngành nghề được hoạt động như những doanh nghiệp độc lập.

Tháng 4-2010, La Ha-ba-na đã mở cửa cho các hoạt động kinh doanh tư nhân, bắt đầu từ những ngành nghề đơn giản như cắt tóc, may mặc, sửa chữa đồng hồ, đầu bếp, sửa ống nước và những nghề độc lập khác. Những người làm các nghề này được thuê không gian hành nghề, trả thuế và đóng góp cho an sinh xã hội. Chương trình cải cách thử nghiệm các doanh nghiệp nhỏ được đánh giá là một thành công. Tháng 10-2010, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã mở rộng chương trình và hiện có khoảng 357 nghìn người Cu-ba kiếm sống trong khu vực tư nhân. Theo báo Gran-ma, bắt đầu từ ngày 1-1-2012, chương trình cải cách các doanh nghiệp nhỏ sẽ lại được mở rộng, cho phép những người hiện đang làm nghề mộc, bọc nội thất, luyện kim, chụp ảnh, kim hoàn, sửa giày dép và điện tử trong các doanh nghiệp nhà nước được tự do kinh doanh.

Những thay đổi trong chính sách nói trên là một phần trong gói các biện pháp điều chỉnh mà Chính phủ Cu-ba đang thực hiện trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI, diễn ra tháng 4 vừa qua.

Theo Nhandan