Thứ sáu,  25/06/2021

Quan hệ đối tác chiến lược giữa LB Nga và Việt Nam năm 2011 phát triển mạnh

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga A.Cốp-tun tổ chức họp báo thông báo kết quả hợp tác phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam trong năm 2011.Đại sứ nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên quan hệ truyền thống lâu đời, tin cậy, hợp tác cùng có lợi và toàn diện giữa hai nước. Đại sứ cho biết, quan hệ hợp tác truyền thống toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai nước ký kết văn kiện về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, trong đó có Hiệp định liên Chính phủ về việc Nhà nước Nga cấp cho Việt Nam khoản tín dụng xuất khẩu để tài trợ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân; kim ngạch trao đổi thương mại trong mười tháng đầu năm giữa LB Nga - Việt Nam đạt 2,34 tỷ USD, tăng 24,5% so cùng kỳ năm...
Sáng 28-12, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga A.Cốp-tun tổ chức họp báo thông báo kết quả hợp tác phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam trong năm 2011.

Đại sứ nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á – Thái Bình Dương, dựa trên quan hệ truyền thống lâu đời, tin cậy, hợp tác cùng có lợi và toàn diện giữa hai nước. Đại sứ cho biết, quan hệ hợp tác truyền thống toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai nước ký kết văn kiện về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, trong đó có Hiệp định liên Chính phủ về việc Nhà nước Nga cấp cho Việt Nam khoản tín dụng xuất khẩu để tài trợ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân; kim ngạch trao đổi thương mại trong mười tháng đầu năm giữa LB Nga – Việt Nam đạt 2,34 tỷ USD, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2010.

Theo Nhandan