Thứ năm,  06/05/2021

Ðề xuất phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu Vinalines Queen cấp độ cao hơn

Chiều 29-12, Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines Nguyễn Văn Hạnh cho biết: Đến 16 giờ ngày 29-12, công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Vinalines Queen mất liên lạc trên biển vẫn chưa có kết quả. Để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, Công ty Vận tải biển Vinalines đang đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Phi-li-pin tại Việt Nam hỗ trợ thông báo tới chính quyền các địa phương ven biển của Phi-li-pin tại khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc để tìm kiếm dấu hiệu của tàu.Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), các đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Nhật Bản, Phi-li-pin và Đài Loan (Trung Quốc) đã rà soát tung tích con tàu nhiều giờ, trong phạm vi gần 1.400 km2 nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết gì. Đến sáng 29-12, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn quốc tế đã thông báo cho Vietnam MRCC tạm dừng các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sau ba ngày triển khai không đạt kết quả. Trong sáng 29-12, Vietnam MRCC đã có công văn hỏa tốc gửi...

Chiều 29-12, Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines Nguyễn Văn Hạnh cho biết: Đến 16 giờ ngày 29-12, công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Vinalines Queen mất liên lạc trên biển vẫn chưa có kết quả. Để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, Công ty Vận tải biển Vinalines đang đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Phi-li-pin tại Việt Nam hỗ trợ thông báo tới chính quyền các địa phương ven biển của Phi-li-pin tại khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc để tìm kiếm dấu hiệu của tàu.
Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), các đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Nhật Bản, Phi-li-pin và Đài Loan (Trung Quốc) đã rà soát tung tích con tàu nhiều giờ, trong phạm vi gần 1.400 km2 nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết gì. Đến sáng 29-12, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn quốc tế đã thông báo cho Vietnam MRCC tạm dừng các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sau ba ngày triển khai không đạt kết quả. Trong sáng 29-12, Vietnam MRCC đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn, đề nghị có phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu Vinalines Queen. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải họp khẩn cấp với các đơn vị, lực lượng chức năng bàn phương án cứu nạn ở cấp độ cao hơn.


Theo Nhandan