Chủ nhật,  09/05/2021

Cu-ba xây dựng mô hình kinh tế, xã hội mới

Đó là nội dung chính bàn thảo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Cu-ba khóa VII, diễn ra cuối năm 2011. Nghị quyết về cập nhật mô hình kinh tế - xã hội đã được Đại hội lần thứ 6 Đảng Cộng sản Cu-ba tháng 4-2011 thông qua, nhằm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay và vẫn bảo đảm giữ vững những nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nông dân bán rau quả tại chợ dân sinh ở Cu-ba. ( Ảnh: Prensa Latina (Cu-ba) )Khái niệm cập nhật mô hình kinh tế bao hàm những thay đổi theo hướng xóa bỏ bao cấp, tinh giản biên chế trong cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế tự doanh, mở cửa thị trường nội địa, coi trọng hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, đưa đất nước ra khỏi những khó khăn hiện nay; phát triển nhanh, bền vững; đồng thời bảo vệ vững chắc những thành quả mà cách mạng Cu-ba đã đạt được trong hơn 50 năm qua.Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh...

Đó là nội dung chính bàn thảo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Cu-ba khóa VII, diễn ra cuối năm 2011. Nghị quyết về cập nhật mô hình kinh tế – xã hội đã được Đại hội lần thứ 6 Đảng Cộng sản Cu-ba tháng 4-2011 thông qua, nhằm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay và vẫn bảo đảm giữ vững những nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nông dân bán rau quả tại chợ dân sinh ở Cu-ba. ( Ảnh: Prensa Latina (Cu-ba) )


Khái niệm cập nhật mô hình kinh tế bao hàm những thay đổi theo hướng xóa bỏ bao cấp, tinh giản biên chế trong cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế tự doanh, mở cửa thị trường nội địa, coi trọng hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, đưa đất nước ra khỏi những khó khăn hiện nay; phát triển nhanh, bền vững; đồng thời bảo vệ vững chắc những thành quả mà cách mạng Cu-ba đã đạt được trong hơn 50 năm qua.
Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế trong năm 2011 nhấn mạnh, Cu-ba đang từng bước triển khai một cách đồng bộ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế cho phù hợp tình hình thực tiễn. Kinh tế Cu-ba đạt mức tăng trưởng 2,7%, là mức khả quan bất chấp tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó đáng chú ý là sự hồi phục từng bước của ngành công nghiệp mía đường và cán cân tiền tệ trong nước tiếp tục giữ vững, số lượng du khách nước ngoài đạt mức kỷ lục. Ngoài ra, năm 2011, Cu-ba tiếp tục khôi phục được lòng tin đối với quốc tế và có những tiến bộ nhất định trong việc tạo ra tỷ trọng đầu tư một cách phù hợp hơn. Tuy nhiên, Chính phủ Cu-ba nêu ra những yếu kém tồn tại trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu xây dựng, ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2012 ở mức 3,4%. Tại cuộc họp này, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô kêu gọi tiếp tục giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để hỗ trợ ngân sách nhà nước trong năm 2012.
Trước đó, Chính phủ Cu-ba đã ban hành một số chính sách và biện pháp kinh tế và xã hội mới, cụ thể hóa những chính sách kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đảng Cộng sản Cu-ba. Ngày 25-11, Chính phủ ban hành một số quy định mới trong lĩnh vực tín dụng và ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân. Theo đó, từ ngày 20-12, mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh tế cá thể, kể cả các chủ sở hữu đất nông nghiệp và những người được nhà nước giao đất hoang để canh tác, đều có quyền vay vốn ngân hàng để mua hàng hóa, thiết bị và nguyên liệu cần thiết phục vụ công việc kinh doanh của mình. Các biện pháp khuyến nông đưa ra trước đó gồm giao đất hoang cho nông dân, tăng giá thu mua nông phẩm, cắt giảm các bếp ăn tập thể, giảm dần bao cấp của Nhà nước và xóa bỏ các chế độ miễn phí không hợp lý, cấp phép kinh doanh cho tư nhân, từng bước dỡ bỏ việc áp dụng hệ thống đồng tiền kép trong các giao dịch và thanh toán. Các quy định mới nêu trên nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các cá nhân xây dựng và sửa chữa nhà cửa, cũng như tạo điều kiện cho các loại hình lao động ngoài quốc doanh khác. Ngày 3-11, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô ký sắc lệnh về mở cửa thị trường bất động sản, theo đó, người dân nước này và người nước ngoài thường trú tại Cu-ba có thể mua bán và chuyển nhượng tự do quyền sở hữu nhà ở. Chính phủ Cu-ba ưu tiên phát triển dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực du lịch, dầu khí, năng lượng và khai khoáng. Ngày 22-12, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là các cấp lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa, đồng thời cảnh báo cuộc chiến chống loại tội phạm này không cho phép chần chừ thêm nữa.
Kết quả ban đầu là, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 100 nghìn hộ nông dân đã được giao 1,3 triệu ha đất hoang hóa để sản xuất và được phép bán sản phẩm ra thị trường. Hàng nông sản tươi sống xuất hiện ngày càng phong phú tại các chợ dân sinh. Chính phủ giảm giá của 150 loại thiết bị và vật liệu nông nghiệp thiết yếu. Hơn 350 nghìn người được cấp phép kinh doanh cá thể trong 181 loại ngành nghề và dịch vụ khác nhau. Việc này hỗ trợ cho Chính phủ trong việc sắp xếp lại lực lượng lao động, cắt giảm khoảng 1,5 triệu lao động dôi dư trong các cơ quan nhà nước. Nhiều du khách tới
thăm Hòn đảo tự do trên biển Ca-ri-bê ngày nay đều thừa nhận, bộ mặt các thành phố lớn của Cu-ba thay đổi rõ rệt. Các cửa hàng, cửa hiệu mở ra khắp nơi, hàng hóa phong phú, ô-tô đẹp xuất hiện nhiều hơn. Một nước Cu-ba “đang hồi sinh”.


Theo Nhandan