Thứ bảy,  08/05/2021

Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách năm 2012

Ngày 31/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách sửa đổi cho năm tài chính 2012, trị giá 325,4 nghìn tỷ uôn (282,5 tỷ USD).Trong ngân sách này, thấp hơn mức 326,1 nghìn tỷ uôn theo đệ trình của Bộ Tài chính Hàn Quốc, các khoản chi cho các chương trình phúc lợi xã hội và thuế tín dụng để thúc đẩy việc làm sẽ được tăng thêm. Khoản ngân sách này cũng dành phần lớn cho chương trình học bổng đại học, chăm sóc trẻ em và trợ cấp cho nông dân, ngư dân, những đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi Hiệp định thương mại tự do với Mỹ sắp có hiệu lực. Các nghị sỹ của cả hai đảng cầm quyền và đối lập cũng đã kêu gọi tăng khoản chi ngân sách cho các chương trình phúc lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới và bầu Tổng thống vào tháng 12.Sau khi ngân sách được thông qua, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hoang Xích (Kim Hwang-sik) cho biết kinh tế nước này năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn và chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ để...

Ngày 31/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách sửa đổi cho năm tài chính 2012, trị giá 325,4 nghìn tỷ uôn (282,5 tỷ USD).

Trong ngân sách này, thấp hơn mức 326,1 nghìn tỷ uôn theo đệ trình của Bộ Tài chính Hàn Quốc, các khoản chi cho các chương trình phúc lợi xã hội và thuế tín dụng để thúc đẩy việc làm sẽ được tăng thêm. Khoản ngân sách này cũng dành phần lớn cho chương trình học bổng đại học, chăm sóc trẻ em và trợ cấp cho nông dân, ngư dân, những đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi Hiệp định thương mại tự do với Mỹ sắp có hiệu lực. Các nghị sỹ của cả hai đảng cầm quyền và đối lập cũng đã kêu gọi tăng khoản chi ngân sách cho các chương trình phúc lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới và bầu Tổng thống vào tháng 12.

Sau khi ngân sách được thông qua, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hoang Xích (Kim Hwang-sik) cho biết kinh tế nước này năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn và chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ để có những biện pháp đối phó trong trường hợp cần thiết. Bộ Tài chính Hàn Quốc đã hạ mức dự báo tốc độ tăng trưởng đối với nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu của nước này trong năm 2012 từ 4,5% xuống 3,7% trong bối cảnh khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu ơrô và suy thoái ở các nước phát triển.

Theo Dangcongsan.vn