Thứ tư,  19/05/2021

Thúc đẩy nối lại đàm phán về tiến trình hòa bình Trung Ðông

Theo Roi-tơ, Bộ Ngoại giao Gioóc-đa-ni thông báo, hôm nay (3-2), nước này chủ trì cuộc gặp các đại diện Pa-le-xtin, I-xra-en và nhóm Bộ tứ (gồm LHQ, EU, Nga và Mỹ) để thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Gioóc-đa-ni N.Giu-đê cho biết, mục tiêu của cuộc gặp là tìm kiếm quan điểm chung giữa Pa-le-xtin và I-xra-en về nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai bên vào cuối năm 2012.Gioóc-đa-ni kêu gọi I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái và công nhận các đường biên giới năm 1967, coi đây là điều kiện để nối lại đàm phán. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc Pa-le-xtin và I-xra-en tham gia cuộc gặp ở Gioóc-đa-ni. Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) Y.Ráp-bô cho rằng, tối hậu thư của nhóm Bộ tứ yêu cầu Pa-le-xtin và I-xra-en nối lại đàm phán trước ngày 26-1 có thể là cơ hội cuối cùng cho tiến trình hòa bình Trung Đông; đồng thời quy trách nhiệm cho Ten A-víp về sự đình trệ của tiến trình đàm...
Theo Roi-tơ, Bộ Ngoại giao Gioóc-đa-ni thông báo, hôm nay (3-2), nước này chủ trì cuộc gặp các đại diện Pa-le-xtin, I-xra-en và nhóm Bộ tứ (gồm LHQ, EU, Nga và Mỹ) để thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Gioóc-đa-ni N.Giu-đê cho biết, mục tiêu của cuộc gặp là tìm kiếm quan điểm chung giữa Pa-le-xtin và I-xra-en về nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai bên vào cuối năm 2012.

Gioóc-đa-ni kêu gọi I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái và công nhận các đường biên giới năm 1967, coi đây là điều kiện để nối lại đàm phán. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc Pa-le-xtin và I-xra-en tham gia cuộc gặp ở Gioóc-đa-ni. Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) Y.Ráp-bô cho rằng, tối hậu thư của nhóm Bộ tứ yêu cầu Pa-le-xtin và I-xra-en nối lại đàm phán trước ngày 26-1 có thể là cơ hội cuối cùng cho tiến trình hòa bình Trung Đông; đồng thời quy trách nhiệm cho Ten A-víp về sự đình trệ của tiến trình đàm phán.

Theo Nhandan