Thứ sáu,  14/05/2021

Phi-gi bãi bỏ lệnh khẩn cấp kéo dài ba năm

Theo Tân Hoa xã, ngày 2-1, Chính phủ Phi-gi quyết định, từ ngày 7-1, sẽ dỡ bỏ lệnh khẩn cấp (PER) được áp đặt từ năm 2009. Thủ tướng Phi-gi V.Bai-ni-ma-ra-ma đã ban hành các quy định nghiêm ngặt từ tháng 4-2009, sau khi Tòa án Phúc thẩm Phi-gi ra phán quyết rằng cuộc đảo chính năm 2006 do ông tiến hành là "bất hợp pháp".Ông đã bãi bỏ Hiến pháp, bộ máy tư pháp, đồng thời cho phép cảnh sát và quân đội có quyền bắt giữ người tình nghi phạm tội.Ngày 2-1, Bộ trưởng Ngoại giao Niu Di-lân M.Mắc Cun-li hoan nghênh quyết định nêu trên của Chính phủ Phi-gi và đánh giá, đây là động thái tích cực để Phi-gi tiến hành tham vấn người dân trên toàn quốc về bản Hiến pháp mới từ tháng 2-2012 và tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do vào năm...
Theo Tân Hoa xã, ngày 2-1, Chính phủ Phi-gi quyết định, từ ngày 7-1, sẽ dỡ bỏ lệnh khẩn cấp (PER) được áp đặt từ năm 2009. Thủ tướng Phi-gi V.Bai-ni-ma-ra-ma đã ban hành các quy định nghiêm ngặt từ tháng 4-2009, sau khi Tòa án Phúc thẩm Phi-gi ra phán quyết rằng cuộc đảo chính năm 2006 do ông tiến hành là “bất hợp pháp”.

Ông đã bãi bỏ Hiến pháp, bộ máy tư pháp, đồng thời cho phép cảnh sát và quân đội có quyền bắt giữ người tình nghi phạm tội.

Ngày 2-1, Bộ trưởng Ngoại giao Niu Di-lân M.Mắc Cun-li hoan nghênh quyết định nêu trên của Chính phủ Phi-gi và đánh giá, đây là động thái tích cực để Phi-gi tiến hành tham vấn người dân trên toàn quốc về bản Hiến pháp mới từ tháng 2-2012 và tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do vào năm 2014.

Theo Nhandan