Thứ ba,  18/05/2021

WTO kêu gọi sớm kết thúc Vòng đàm phán Ðô-ha

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kêu gọi sớm kết thúc Vòng đàm phán Đô-ha về tự do hoá thương mại toàn cầu vì đem lại những lợi ích trực tiếp cho thương mại thế giới nhờ được tiếp cận các thị trường mới, tăng cường an ninh cho các quan hệ thương mại và hệ thống thương mại quốc tế.Theo đó, việc tiếp cận trực tiếp các thị trường mới làm tăng phúc lợi toàn cầu từ 0,2 đến 1% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu.WTO đánh giá, việc kết thúc sớm Vòng đàm phán Đô-ha sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, thực hiện thành công Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), đồng thời tạo nền tảng pháp lý chống bảo hộ mậu dịch. Bên cạnh đó, các nước cần thúc đẩy tiến triển trong các vấn đề buôn bán ngoài Vòng đàm phán Đô-ha, trong đó có việc giám sát bảo hộ mậu dịch, an ninh lương thực và năng lượng, trong khi chờ khai thông vòng đàm phán...
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kêu gọi sớm kết thúc Vòng đàm phán Đô-ha về tự do hoá thương mại toàn cầu vì đem lại những lợi ích trực tiếp cho thương mại thế giới nhờ được tiếp cận các thị trường mới, tăng cường an ninh cho các quan hệ thương mại và hệ thống thương mại quốc tế.

Theo đó, việc tiếp cận trực tiếp các thị trường mới làm tăng phúc lợi toàn cầu từ 0,2 đến 1% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu.

WTO đánh giá, việc kết thúc sớm Vòng đàm phán Đô-ha sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, thực hiện thành công Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), đồng thời tạo nền tảng pháp lý chống bảo hộ mậu dịch. Bên cạnh đó, các nước cần thúc đẩy tiến triển trong các vấn đề buôn bán ngoài Vòng đàm phán Đô-ha, trong đó có việc giám sát bảo hộ mậu dịch, an ninh lương thực và năng lượng, trong khi chờ khai thông vòng đàm phán này.

Theo Nhandan