Chủ nhật,  09/05/2021

Mi-an-ma kêu gọi đoàn kết dân tộc

Theo Tân Hoa xã, ngày 4-1, nhân kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Độc lập của Mi-an-ma, Tổng thống Mi-an-ma U Thên Xên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thống nhất dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước.Tổng thống Thên Xên khẳng định, đời sống kinh tế và xã hội của nhân dân sẽ được cải thiện thông qua việc thực thi dân chủ và phát triển đất nước. Ông kêu gọi toàn dân tham gia phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh, Mi-an-ma đang tiến tới một quốc gia hiện đại và phát triển. Nước này cần tranh thủ các nguồn nhân lực, nỗ lực phát triển giáo dục và y tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng thống Thên Xên cũng kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ và gìn giữ độc lập, chủ quyền quốc gia nhằm đem lại hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho đất...
Theo Tân Hoa xã, ngày 4-1, nhân kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Độc lập của Mi-an-ma, Tổng thống Mi-an-ma U Thên Xên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thống nhất dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tổng thống Thên Xên khẳng định, đời sống kinh tế và xã hội của nhân dân sẽ được cải thiện thông qua việc thực thi dân chủ và phát triển đất nước. Ông kêu gọi toàn dân tham gia phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh, Mi-an-ma đang tiến tới một quốc gia hiện đại và phát triển. Nước này cần tranh thủ các nguồn nhân lực, nỗ lực phát triển giáo dục và y tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng thống Thên Xên cũng kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ và gìn giữ độc lập, chủ quyền quốc gia nhằm đem lại hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho đất nước.

Theo Nhandan