Thứ sáu,  14/05/2021

Li-bi lo ngại về nguy cơ nội chiến

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Li-bi (NTC) M.Gia-lin cảnh báo, nước này có nguy cơ rơi vào nội chiến nếu chính quyền mới không kiểm soát được các nhóm vũ trang.Ông Gia-lin đề xuất kế hoạch giải giáp các nhóm vũ trang, coi đây là biện pháp để lập lại ổn định ở Li-bi. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang đã từ chối giải tán và giao nộp vũ khí, cho rằng đây là biện pháp để họ giành được quyền lực chính trị sau khi lật đổ nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi. NTC đã bắt đầu tiến trình thành lập lực lượng quân đội và cảnh sát, nhằm tiến tới tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ các nhóm vũ trang. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra rất chậm và lực lượng vũ trang của NTC chưa có khả năng kiểm soát tình hình an ninh đất nước.* Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Xy-ri cáo buộc việc quan chức Mỹ có mặt trong phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn A-rập (AL) tại Xy-ri là hành động can thiệp công việc của AL. Đa-mát chỉ trích Oa-sinh-tơn kích động...
Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Li-bi (NTC) M.Gia-lin cảnh báo, nước này có nguy cơ rơi vào nội chiến nếu chính quyền mới không kiểm soát được các nhóm vũ trang.

Ông Gia-lin đề xuất kế hoạch giải giáp các nhóm vũ trang, coi đây là biện pháp để lập lại ổn định ở Li-bi. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang đã từ chối giải tán và giao nộp vũ khí, cho rằng đây là biện pháp để họ giành được quyền lực chính trị sau khi lật đổ nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi. NTC đã bắt đầu tiến trình thành lập lực lượng quân đội và cảnh sát, nhằm tiến tới tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ các nhóm vũ trang. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra rất chậm và lực lượng vũ trang của NTC chưa có khả năng kiểm soát tình hình an ninh đất nước.

* Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Xy-ri cáo buộc việc quan chức Mỹ có mặt trong phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn A-rập (AL) tại Xy-ri là hành động can thiệp công việc của AL. Đa-mát chỉ trích Oa-sinh-tơn kích động bạo lực và có âm mưu quốc tế hóa vấn đề Xy-ri. Trước đó, Mỹ chỉ trích các điều kiện mà AL dành cho Đa-mát, thúc giục cộng đồng quốc tế thống nhất biện pháp giải quyết vấn đề Xy-ri.

* Thủ tướng Ai Cập C.Gan-du-ri tuyên bố, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA) đang nắm quyền điều hành đất nước, không thể chuyển giao quyền lãnh đạo trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 6-2012. Ai Cập đã tiến hành ba đợt bầu cử Hạ viện và quyết định rút ngắn thời gian bầu cử Hội đồng Su-ra (Thượng viện) còn hai giai đoạn. Sau khi quốc hội mới họp sẽ bầu ra một ủy ban gồm 100 thành viên để soạn thảo hiến pháp mới.

Theo Nhandan