Thứ tư,  12/05/2021

Pa-le-xtin: Pha-ta và Ha-mát đạt một số thỏa thuận quan trọng

Theo Tân Hoa xã, Điều phối viên Ủy ban trả tự do Pa-le-xtin K.An Bát thông báo, hai phong trào Pha-ta và Ha-mát đã đạt thỏa thuận về trao đổi tù nhân và phân phối lại báo chí từ nay đến ngày 15-1.Theo đó, việc phân phối lại báo chí cho phép những tờ báo phát hành tại khu Bờ Tây được cung cấp vào dải Ga-da và ngược lại. Thỏa thuận này cũng cho phép Bộ Nội vụ tại Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây cấp hộ chiếu cho các thành viên và những người ủng hộ phong trào Ha-mát đã bị tước hộ chiếu do xung đột giữa Ha-mát và Pha-ta.Hai phong trào Pha-ta của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát và Ha-mát hiện kiểm soát dải Ga-da đã ký thỏa thuận hòa giải tháng 5-2011, tại Cai-rô (Ai Cập). Tuy nhiên, phần lớn các điều khoản trong thỏa thuận trên chưa được thực hiện. Tháng 12-2011, tại Cai-rô, hai phong trào đã tiến hành các cuộc họp về hợp nhất các phe phái ở Pa-le-xtin vào Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) và thành lập các ủy ban bầu...
Theo Tân Hoa xã, Điều phối viên Ủy ban trả tự do Pa-le-xtin K.An Bát thông báo, hai phong trào Pha-ta và Ha-mát đã đạt thỏa thuận về trao đổi tù nhân và phân phối lại báo chí từ nay đến ngày 15-1.

Theo đó, việc phân phối lại báo chí cho phép những tờ báo phát hành tại khu Bờ Tây được cung cấp vào dải Ga-da và ngược lại. Thỏa thuận này cũng cho phép Bộ Nội vụ tại Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây cấp hộ chiếu cho các thành viên và những người ủng hộ phong trào Ha-mát đã bị tước hộ chiếu do xung đột giữa Ha-mát và Pha-ta.

Hai phong trào Pha-ta của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát và Ha-mát hiện kiểm soát dải Ga-da đã ký thỏa thuận hòa giải tháng 5-2011, tại Cai-rô (Ai Cập). Tuy nhiên, phần lớn các điều khoản trong thỏa thuận trên chưa được thực hiện. Tháng 12-2011, tại Cai-rô, hai phong trào đã tiến hành các cuộc họp về hợp nhất các phe phái ở Pa-le-xtin vào Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) và thành lập các ủy ban bầu cử.

Theo Nhandan