Thứ hai,  17/05/2021

Biểu tình lớn tại Tây Ban Nha

Theo AP, hàng chục nghìn người dân, trong đó có nhiều nhà chính trị và hoạt động xã hội xứ Ba-xcơ đã biểu tình tại TP Bin-bao của Tây Ban Nha yêu cầu chuyển những thành viên của Tổ chức ly khai xứ Ba-xcơ (ETA) bị kết án tới các nhà tù của khu vực xứ Ba-xcơ.Cuộc biểu tình này nhằm kêu gọi chính phủ mới thành lập của Thủ tướng M.Ra-gioi có những biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ba-xcơ. Được thành lập năm 1959 với mục tiêu giành độc lập cho Ba-xcơ, đến tháng 10-2011, ETA tuyên bố từ bỏ hoàn toàn đấu tranh vũ trang, kêu gọi chính phủ Pháp và Tây Ban Nha đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại đây. Hiện 700 thành viên ETA đang bị giam tại các nhà tù ở Tây Ban Nha và Pháp.Trong một diễn biến khác, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua các biện pháp mới bổ sung cho gói biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm kiềm chế mức thâm hụt ngân sách đang gia tăng. Trong đó, có kế hoạch chống...
Theo AP, hàng chục nghìn người dân, trong đó có nhiều nhà chính trị và hoạt động xã hội xứ Ba-xcơ đã biểu tình tại TP Bin-bao của Tây Ban Nha yêu cầu chuyển những thành viên của Tổ chức ly khai xứ Ba-xcơ (ETA) bị kết án tới các nhà tù của khu vực xứ Ba-xcơ.

Cuộc biểu tình này nhằm kêu gọi chính phủ mới thành lập của Thủ tướng M.Ra-gioi có những biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ba-xcơ. Được thành lập năm 1959 với mục tiêu giành độc lập cho Ba-xcơ, đến tháng 10-2011, ETA tuyên bố từ bỏ hoàn toàn đấu tranh vũ trang, kêu gọi chính phủ Pháp và Tây Ban Nha đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại đây. Hiện 700 thành viên ETA đang bị giam tại các nhà tù ở Tây Ban Nha và Pháp.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua các biện pháp mới bổ sung cho gói biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm kiềm chế mức thâm hụt ngân sách đang gia tăng. Trong đó, có kế hoạch chống gian lận thuế và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt một số loại hàng hóa, dịch vụ.

Theo Nhandan