Thứ năm,  06/05/2021

Ðối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Xin-ga-po

Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Xin-ga-po do Ngài Chang Chi Phu, Bí thư Thường trực Bộ Quốc phòng Xin-ga-po dẫn đầu đã đến Hà Nội dự hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Xin-ga-po lần thứ 4 từ ngày 8 đến 10-1.Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực; đánh giá quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Xin-ga-po năm 2011. Trong năm 2012, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn quân sự ở tất cả các cấp; thúc đẩy hơn nữa trên lĩnh vực hải quân; hợp tác đào tạo tiếng Anh; công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và hợp tác trên lĩnh vực đa phương. Đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương năm 2011 và phương hướng hợp tác hoạt động trong năm 2012. Hai bên nhất trí tổ chức hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Xin-ga-po - Việt Nam lần thứ 5 tại Xin-ga-po vào năm...

Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Xin-ga-po do Ngài Chang Chi Phu, Bí thư Thường trực Bộ Quốc phòng Xin-ga-po dẫn đầu đã đến Hà Nội dự hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Xin-ga-po lần thứ 4 từ ngày 8 đến 10-1.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực; đánh giá quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Xin-ga-po năm 2011. Trong năm 2012, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn quân sự ở tất cả các cấp; thúc đẩy hơn nữa trên lĩnh vực hải quân; hợp tác đào tạo tiếng Anh; công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và hợp tác trên lĩnh vực đa phương. Đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương năm 2011 và phương hướng hợp tác hoạt động trong năm 2012. Hai bên nhất trí tổ chức hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Xin-ga-po – Việt Nam lần thứ 5 tại Xin-ga-po vào năm 2012.

Theo Nhandan