Thứ sáu,  14/05/2021

Thông tin thêm về tàu cá CM 99219 TS bị nạn tại vùng biển Vịnh Thái-lan

Theo tin của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin về tàu cá của tỉnh Cà Mau, mang số hiệu CM 99219 TS cùng 11 ngư dân bị một tàu (hiện chưa xác định được danh tính) đâm chìm tại khu vực có tọa độ 11o13'N - 102o32'E (vùng biển Vịnh Thái-lan), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Thái-lan và Vương quốc Cam-pu-chia tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và Cam-pu-chia liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại xác minh thông tin và giúp tìm kiếm các ngư dân bị nạn.Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và Cam-pu-chia tiếp tục khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam và nước ngoài tìm kiếm những ngư dân bị...
Theo tin của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin về tàu cá của tỉnh Cà Mau, mang số hiệu CM 99219 TS cùng 11 ngư dân bị một tàu (hiện chưa xác định được danh tính) đâm chìm tại khu vực có tọa độ 11o13&#39N – 102o32&#39E (vùng biển Vịnh Thái-lan), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Thái-lan và Vương quốc Cam-pu-chia tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và Cam-pu-chia liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại xác minh thông tin và giúp tìm kiếm các ngư dân bị nạn.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và Cam-pu-chia tiếp tục khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam và nước ngoài tìm kiếm những ngư dân bị nạn.

Theo Nhandan