Thứ sáu,  14/05/2021

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Đài Tiếng nói nước Nga và AP đưa tin, CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành phóng ba tên lửa đạn đạo cự ly ngắn (trong ảnh). Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp, vụ phóng thử nghiệm ba tên lửa KN-02 diễn ra ở phía đông Triều Tiên. Tầm bay xa của các tên lửa này là 120 km. Vụ phóng tên lửa này diễn ra ở chế độ bình thường và mang tính cũ. Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa lần gần đây nhất là ngày 19-12-2011, vài giờ sau khi chính thức công bố lãnh tụ Kim Châng In qua...

Đài Tiếng nói nước Nga và AP đưa tin, CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành phóng ba tên lửa đạn đạo cự ly ngắn (trong ảnh). Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp, vụ phóng thử nghiệm ba tên lửa KN-02 diễn ra ở phía đông Triều Tiên.
Tầm bay xa của các tên lửa này là 120 km. Vụ phóng tên lửa này diễn ra ở chế độ bình thường và mang tính cũ. Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa lần gần đây nhất là ngày 19-12-2011, vài giờ sau khi chính thức công bố lãnh tụ Kim Châng In qua đời.


Theo Nhandan