Chủ nhật,  09/05/2021

Ca-dắc-xtan tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-1, cử tri Ca-dắc-xtan đã đi bầu cử Hạ viện (Mazhilis) gồm 107 ghế trước thời hạn, trong đó 98 hạ nghị sĩ sẽ được bầu trực tiếp, chín hạ nghị sĩ còn lại (đại diện cho các dân tộc thiểu số) do Hội đồng Nhân dân nước này bầu chọn vào hôm nay (16-1).Có 335 ứng cử viên đại diện của bảy chính đảng tham gia tranh cử. Theo luật bầu cử sửa đổi của Ca-dắc-xtan, Hạ viện được coi là hợp hiến khi có các nghị sĩ của ít nhất hai chính đảng.Tham gia giám sát cuộc bầu cử có 819 quan sát viên quốc tế. Các kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, đảng Nur Otan (Tổ quốc tươi sáng) của đương kim Tổng thống Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép có thể giành được khoảng 80% số phiếu bầu. Kết quả chính thức sẽ được công bố trước ngày...
Theo Tân Hoa xã, ngày 15-1, cử tri Ca-dắc-xtan đã đi bầu cử Hạ viện (Mazhilis) gồm 107 ghế trước thời hạn, trong đó 98 hạ nghị sĩ sẽ được bầu trực tiếp, chín hạ nghị sĩ còn lại (đại diện cho các dân tộc thiểu số) do Hội đồng Nhân dân nước này bầu chọn vào hôm nay (16-1).

Có 335 ứng cử viên đại diện của bảy chính đảng tham gia tranh cử. Theo luật bầu cử sửa đổi của Ca-dắc-xtan, Hạ viện được coi là hợp hiến khi có các nghị sĩ của ít nhất hai chính đảng.

Tham gia giám sát cuộc bầu cử có 819 quan sát viên quốc tế. Các kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, đảng Nur Otan (Tổ quốc tươi sáng) của đương kim Tổng thống Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép có thể giành được khoảng 80% số phiếu bầu. Kết quả chính thức sẽ được công bố trước ngày 22-1.

Theo Nhandan