Thứ ba,  18/05/2021

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới

Thủ tướng Thái Lan Dinhlúc Xinvắt (Yingluck Shinawatra) vừa trình danh sách nội các mới lên Đức Vua Phumiphôn Ađundađệt (Bhumibol Adulyadej) để phê chuẩn.Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Thitima Chaixaeng (Thitima Chaisaeng) ngày 17/1 cho biết cuộc cải tổ nội các được tiến hành gần 6 tháng sau khi bà Dinhlúc lên giữ chức Thủ tướng. Trong cuộc cải tổ này, 16 ghế bộ trưởng sẽ thay đổi, trong đó một số bộ trưởng chuyển sang vị trí khác. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Kíttirát Na Ranông (Kittirat Na-Ranong) chuyển sang làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính thay ông Thirachai Phuvanátnaranubala (Thirachai Phuvanatnaranubala) và Bộ trưởng Giao thông Xucampôn Xuoannathát (Sukampol Suwannathat) sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay tướng Yuthaxác Xaxiprapha (Yuthasak Sasiprapha). Thứ trưởng Bộ Tài chính Bunxong Têriyaphirom (Boonsong Teriyaphirom) được cử làm Bộ trưởng Thương mại. Còn Bộ Công nghiệp và Bộ Năng lượng sẽ có gương mặt mới.Phó Thủ tướng Kíttirát cho rằng cuộc cải tổ này sẽ hữu ích cho chính phủ và đất...

Thủ tướng Thái Lan Dinhlúc Xinvắt (Yingluck Shinawatra) vừa trình danh sách nội các mới lên Đức Vua Phumiphôn Ađundađệt (Bhumibol Adulyadej) để phê chuẩn.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Thitima Chaixaeng (Thitima Chaisaeng) ngày 17/1 cho biết cuộc cải tổ nội các được tiến hành gần 6 tháng sau khi bà Dinhlúc lên giữ chức Thủ tướng.

Trong cuộc cải tổ này, 16 ghế bộ trưởng sẽ thay đổi, trong đó một số bộ trưởng chuyển sang vị trí khác. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Kíttirát Na Ranông (Kittirat Na-Ranong) chuyển sang làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính thay ông Thirachai Phuvanátnaranubala (Thirachai Phuvanatnaranubala) và Bộ trưởng Giao thông Xucampôn Xuoannathát (Sukampol Suwannathat) sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay tướng Yuthaxác Xaxiprapha (Yuthasak Sasiprapha). Thứ trưởng Bộ Tài chính Bunxong Têriyaphirom (Boonsong Teriyaphirom) được cử làm Bộ trưởng Thương mại. Còn Bộ Công nghiệp và Bộ Năng lượng sẽ có gương mặt mới.

Phó Thủ tướng Kíttirát cho rằng cuộc cải tổ này sẽ hữu ích cho chính phủ và đất nước.

Theo Dangcongsan.vn