Thứ sáu,  07/05/2021

Chung quanh việc cải tổ bộ máy Chính phủ Mỹ

Theo AP, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã đề nghị QH cho phép cải tổ bộ máy Chính phủ Mỹ, sắp xếp lại một số cơ quan mà Nhà trắng cho là có sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bị phe Cộng hòa chỉ trích là hoạt động không hiệu quả và quan liêu.Tổng thống Ô-ba-ma dự kiến công bố chi tiết kế hoạch này trong vòng sáu tháng tới để thực hiện trong mười năm, trong đó có việc sáp nhập một số cơ quan vào Bộ Thương mại, nâng cấp Cơ quan quản lý các doanh nghiệp nhỏ (SBA) lên cấp bộ... Chính phủ Mỹ tin tưởng, đợt cải tổ đầu tiên sẽ giúp cắt giảm từ 1.000 đến 2.000 nhân viên thuộc biên chế chính phủ, tiết kiệm cho ngân sách hai tỷ USD/năm.* Ngày 17-1, hàng trăm người tham gia phong trào biểu tình "Chiếm QH" đã tập trung trước tòa nhà QH Mỹ ở Oa-sinh-tơn, phản đối việc các nghị sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của các công ty thông qua những hoạt động vận động hành lang. Kết quả cuộc...
Theo AP, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã đề nghị QH cho phép cải tổ bộ máy Chính phủ Mỹ, sắp xếp lại một số cơ quan mà Nhà trắng cho là có sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bị phe Cộng hòa chỉ trích là hoạt động không hiệu quả và quan liêu.

Tổng thống Ô-ba-ma dự kiến công bố chi tiết kế hoạch này trong vòng sáu tháng tới để thực hiện trong mười năm, trong đó có việc sáp nhập một số cơ quan vào Bộ Thương mại, nâng cấp Cơ quan quản lý các doanh nghiệp nhỏ (SBA) lên cấp bộ… Chính phủ Mỹ tin tưởng, đợt cải tổ đầu tiên sẽ giúp cắt giảm từ 1.000 đến 2.000 nhân viên thuộc biên chế chính phủ, tiết kiệm cho ngân sách hai tỷ USD/năm.

* Ngày 17-1, hàng trăm người tham gia phong trào biểu tình “Chiếm QH” đã tập trung trước tòa nhà QH Mỹ ở Oa-sinh-tơn, phản đối việc các nghị sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của các công ty thông qua những hoạt động vận động hành lang. Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Bưu điện Oa-sinh-tơn tiến hành cho thấy, có 84% người Mỹ không đồng tình với cách thức làm việc hiện nay của QH Mỹ.

Theo Nhandan