Thứ ba,  11/05/2021

Công nhận năm ứng cử viên tranh chức Tổng thống Nga

Theo Tân Hoa xã, đã có năm người được Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) của LB Nga công nhận là ứng cử viên chính thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 4-3 tới. Quyết định có công nhận hay không tư cách ứng cử viên của hai người này sẽ được SIK đưa ra vào hôm (27-1)Tỷ phú M.Prô-khô-rốp trở thành ứng cử viên thứ năm được SIK công nhận ngày 25-1, với tư cách ứng cử viên độc lập, cùng với bốn ứng cử viên được SIK công nhận trước đó, gồm: Thủ tướng V.Pu-tin của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất; Chủ tịch Đảng CS LB Nga G.Diu-ga-nốp; thủ lĩnh đảng Nước Nga công bằng X.Mi-rô-nốp và Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Nga V.Gi-ri-nốp-xki.Hai ứng cử viên gồm Tỉnh trưởng I-rơ-cút-xcơ Đ.Me-den-xép và thủ lĩnh đảng Y-a-blô-cô G.Y-áp-lin-xki chưa thu thập đủ hai triệu chữ ký ủng hộ theo luật định, trong khi số chữ ký ủng hộ không hợp pháp bị phát hiện cao hơn nhiều mức cho phép (5%). Tuy nhiên, nhiều khả năng chỉ có năm ứng cử viên đã được công nhận chính thức...
Theo Tân Hoa xã, đã có năm người được Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) của LB Nga công nhận là ứng cử viên chính thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 4-3 tới. Quyết định có công nhận hay không tư cách ứng cử viên của hai người này sẽ được SIK đưa ra vào hôm (27-1)

Tỷ phú M.Prô-khô-rốp trở thành ứng cử viên thứ năm được SIK công nhận ngày 25-1, với tư cách ứng cử viên độc lập, cùng với bốn ứng cử viên được SIK công nhận trước đó, gồm: Thủ tướng V.Pu-tin của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất; Chủ tịch Đảng CS LB Nga G.Diu-ga-nốp; thủ lĩnh đảng Nước Nga công bằng X.Mi-rô-nốp và Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Nga V.Gi-ri-nốp-xki.

Hai ứng cử viên gồm Tỉnh trưởng I-rơ-cút-xcơ Đ.Me-den-xép và thủ lĩnh đảng Y-a-blô-cô G.Y-áp-lin-xki chưa thu thập đủ hai triệu chữ ký ủng hộ theo luật định, trong khi số chữ ký ủng hộ không hợp pháp bị phát hiện cao hơn nhiều mức cho phép (5%). Tuy nhiên, nhiều khả năng chỉ có năm ứng cử viên đã được công nhận chính thức sẽ bắt đầu vận động tranh cử từ ngày 4-2 tới.

Theo Nhandan