Thứ hai,  17/05/2021

Nga phản đối dự thảo nghị quyết mới đối với Xy-ri

Theo Roi-tơ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã mở phiên tham vấn kín về dự thảo nghị quyết mới đối với Xy-ri do phương Tây và các nước A-rập đề xuất. Dự thảo nghị quyết này kêu gọi Tổng thống Xy-ri A.Át-xát từ chức và chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc và chuẩn bị cho các cuộc tổng tuyển cử ở nước này.Pháp và Anh muốn dự thảo này được đưa ra bỏ phiếu tại HĐBA vào tuần tới. Đại sứ Nga tại LHQ V.Tru-rơ-kin cho rằng, dự thảo nghị quyết này là "không thể chấp nhận" và Nga sẵn sàng can thiệp vào bản dự thảo này. Nga không đồng ý với việc Liên đoàn A-rập (AL) áp đặt một nghị quyết bên ngoài đối với cuộc khủng hoảng ở Xy-ri. Mát-xcơ-va cho biết, sẽ soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết mới về Xy-ri để trình HĐBA. Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập đã kêu gọi HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết lên án chính quyền Đa-mát. SNC khẳng định đã tiến hành hàng loạt cuộc tiếp xúc với...

Theo Roi-tơ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã mở phiên tham vấn kín về dự thảo nghị quyết mới đối với Xy-ri do phương Tây và các nước A-rập đề xuất. Dự thảo nghị quyết này kêu gọi Tổng thống Xy-ri A.Át-xát từ chức và chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc và chuẩn bị cho các cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
Pháp và Anh muốn dự thảo này được đưa ra bỏ phiếu tại HĐBA vào tuần tới. Đại sứ Nga tại LHQ V.Tru-rơ-kin cho rằng, dự thảo nghị quyết này là “không thể chấp nhận” và Nga sẵn sàng can thiệp vào bản dự thảo này. Nga không đồng ý với việc Liên đoàn A-rập (AL) áp đặt một nghị quyết bên ngoài đối với cuộc khủng hoảng ở Xy-ri. Mát-xcơ-va cho biết, sẽ soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết mới về Xy-ri để trình HĐBA.
Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập đã kêu gọi HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết lên án chính quyền Đa-mát. SNC khẳng định đã tiến hành hàng loạt cuộc tiếp xúc với các quốc gia thành viên HĐBA và AL. Trưởng phái bộ quan sát viên AL M.An Đa-bi cho biết, tình hình bạo lực ở Xy-ri leo thang dữ dội ở các TP Hôm-xơ, Ít-líp và Ha-ma. Ngày 27-1, xung đột làm hơn 40 người chết ở Hôm-xơ và Ha-ma.

Theo Nhandan