Chủ nhật,  09/05/2021

Nhiều nước Eurozone bị hạ mức xếp hạng tín dụng

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ mức xếp hạng của năm nền kinh tế Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) gồm I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bỉ, Xlô-vê-ni-a và CH Síp.Dù được giữ nguyên mức xếp hạng "BBB", song "triển vọng tiêu cực" mà Fitch dành cho Ai-len báo hiệu nền kinh tế này có thể sẽ bị hạ mức xếp hạng tín dụng. Theo Fitch, các nền kinh tế nói trên rất dễ bị tác động bởi những cú sốc tiền tệ và tài chính có thể xảy ra. Đánh giá này có thể làm tăng lãi suất trái phiếu chính phủ các nước trên, đồng thời làm trầm trọng thêm tâm lý bất an của giới đầu tư. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, kinh tế Bỉ đã rơi vào suy thoái với tăng trưởng GDP dự kiến đình trệ trong năm 2012. IMF kêu gọi sự hợp tác của cả Brúc-xen lẫn các thể chế châu Âu nhằm đưa nước này thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Tình hình ở Bỉ cần sự phản ứng hiệu quả và toàn diện ở cả cấp khu vực lẫn quốc...

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ mức xếp hạng của năm nền kinh tế Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) gồm I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bỉ, Xlô-vê-ni-a và CH Síp.
Dù được giữ nguyên mức xếp hạng “BBB”, song “triển vọng tiêu cực” mà Fitch dành cho Ai-len báo hiệu nền kinh tế này có thể sẽ bị hạ mức xếp hạng tín dụng. Theo Fitch, các nền kinh tế nói trên rất dễ bị tác động bởi những cú sốc tiền tệ và tài chính có thể xảy ra. Đánh giá này có thể làm tăng lãi suất trái phiếu chính phủ các nước trên, đồng thời làm trầm trọng thêm tâm lý bất an của giới đầu tư.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, kinh tế Bỉ đã rơi vào suy thoái với tăng trưởng GDP dự kiến đình trệ trong năm 2012. IMF kêu gọi sự hợp tác của cả Brúc-xen lẫn các thể chế châu Âu nhằm đưa nước này thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Tình hình ở Bỉ cần sự phản ứng hiệu quả và toàn diện ở cả cấp khu vực lẫn quốc gia.

Theo Nhandan