Thứ năm,  01/06/2023

Tăng cường hợp tác kinh tế,thương mại Việt Nam – Anh

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại (JETCO) giữa Việt Nam và Anh dưới sự chủ trì của Bộ Công thương Việt Nam và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan các lĩnh vực ngân hàng, tài chính; xây dựng mô hình hợp tác công-tư (PPP) cho Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Anh làm ăn ở Việt Nam... Đồng thời thảo luận biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại tương xứng với Thỏa thuận Đối tác chiến lược được ký kết năm...
Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại (JETCO) giữa Việt Nam và Anh dưới sự chủ trì của Bộ Công thương Việt Nam và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan các lĩnh vực ngân hàng, tài chính; xây dựng mô hình hợp tác công-tư (PPP) cho Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Anh làm ăn ở Việt Nam… Đồng thời thảo luận biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại tương xứng với Thỏa thuận Đối tác chiến lược được ký kết năm 2010.

Theo Nhandan